Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Framtidens Moa

Konseptstudie Moa collage 2Hvordan kan Moa utvikles til å bli mer bymessig? Se de to konseptstudiene for framtidens Moa, som skal brukes i arbeidet med å lage en områdeplan.

Kjøpesenterområdet Moa skal fortettes og transformeres, og det skal utarbeides en områdeplan. Før prosessen med en områdeplan starter ønsket kommunen å få fram flere ideer til hvordan Moa kan utvikles til en mer bymessig retning. Tegn_3 i samarbeid med Everyday og STED landskapsarkitekter DK og Lala Tøyen i samarbeid med Jaja arkitekter, fikk oppdrag til å utarbeide hver sin konseptstudie for framtidens Moa.

Nå foreligger to konseptstudier  som illustrerer  mulige løsninger for  grøntstruktur, uterom, bygningsstruktur og gang-, sykkel- og kollektivtrafikk.

- Studiene gir oss ingen fasit, men vil være en idébank for det videre arbeidet med utviklingen av Moa, sier planleggerne John H. Fylling og Annegret Siejak.

- Konsepta skal nå evalueres og oppsummeres før vi kommer i gang med selve områdeplanarbeidet.

Se konseptstudiene

Klikk på bilden for å få se de to konseptstudiene:

Moakrysset

Moa konsepstudie LALA JAJA 2Konseptstudie utført av Lala Tøyen i samarbeid med JAJA Arkitekter.
Moa - fra "mellomland" til by

Moa konseptstudie Tegn3 Everyday 1Konseptstudie utført av Tegn_3 i samarbeid med Everyday og STED landskapsarkitekt i Danmark.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119