Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal få bedre oversikt

folk blurErfaringskonsulentene inviterer pårørende for rusavhengige til informasjonsmøte torsdag 3. mai. Målet er å gi en bedre oversikt over hjelp som finnes i kommunen.

- Det er ikke alltid enkelt å finne frem i det kommunale tjenestetilbudet innen Psykisk helse og rus, forteller Janne Elise Aspehaug.

Hun arbeider som erfaringskonsulent for de som er pårørende til rusavhengige. Hennes jobb går ut på å være en samtalepartner og støttespiller.

Janne forteller at behovet for møteplasser hvor man kan få en bedre oversikt og presentasjon av hjelp som finnes, er viktig. 

- Første informasjonsmøte hadde vi tidligere i år i samarbeid med NAV, teamledere og erfaringskonsulenter. Vi så tydelig da at flere pårørende møtte opp og fikk stilt spørsmålene de trengte å få svar på.

- Neste skritt er at vi klarer å få til denne møteplassen én gang i måneden.

Tid: Torsdag 3. mai 2018, kl. 17.00 til 19.00

Sted: Skarbøvikgata 40, 1. etg.

 Ta også kontakt med Janne om du lurer på noe. Send henne en e-post eller ring henne på mobilnr. 468 33 573.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119