Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Generelt bålforbud 15. april - 15. september

Bålforbud illustrasjon

Fra 15. april til 15. september gjelder det generelle bålforbudet i utmark. - Du kan grille i egen hage, men vær varsom både hjemme og i utmark er rådet fra brannsjef Geir Thorsen.

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark.

Foto Geir Thorsen - Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjef Geir Thorsen.

 økende skogbrannfare på sunnmøre


Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår, dette står beskrevet i forskrift om brannforebygging - den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningnene ved brann, eksplosjon og annen ulykke. Det gjelder alle, hele tiden og over alt. Aktsomhetsplikten innebærer at man tar forholdsregler for å redusere sannsynligheten for brann og begrense skadene hvis brann skulle oppstå. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

For oppdatert informasjon om skogbrannfare i ditt distrikt, sjekk Meteorologisk Institutts skogbrannfareindeks.

 

Bålforbudet

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette forbudet omtales gjerne som "bålforbudet".  Det generelle forbudet gjelder kun i eller i nærheten av skog og annen utmark, og med det menes alle områder som ikke er innmark. Eksempler på innmark er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt og liknende områder. Men husk at aktsomhetsplikten gjelder på disse områdene. Det er den som utfører aktiviteten som er ansvarlig for brannsikkerheten.

Å gjøre opp ild omfatter bruk av engangsgriller, bål- og peisinnretninger. Stranden vil oftest regnes som utmark og vil da være omfattet av det generelle bålforbudet. Hvis man likevel ønsker å tenne bål eller grille, må man søke om tillatelse fra kommunen. Slik forholdene er nå, er det så tørt at tillatelser til å gjøre opp ild, som å grille og tenne bål, i eller i nærheten skog og annen utmark stort sett ikke vil bli gitt. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det åpenbart ikke kan starte en brann. Det skal svært mye nedbør til for at det åpenbart ikke kan føre til brann.

- Jeg kan vanskelig se for meg noen områder hvor det nå åpenbart ikke kan føre til brann, sier brannsjef Geir Thorsen. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel.

 

fraråder bruk av engangsgriller

- Brannvesenet fraråder generelt all bruk av engangsgrill, i alle fall når det er tørke. De kan være varme i mange timer etter bruk om de ikke slokkes og kjøles ned skikkelig, sier brannsjef Geir Thorsen. Engangsgriller må aldri settes rett på brennbart underlag.

Gassgriller og elektriske griller vil i de fleste tilfeller kunne brukes i egen hage med normalt vedlikehold, forsvarlig plassering og aktsom bruk. Dette gjelder ikke dersom hagen er i eller i nærheten av skog og annen utmark. Der gjelder et generelt forbud. Husk at aktsomhetsplikten gjelder overalt, i parker og hager, på verandaer og terrasser eller under brennbare tak eller lignende overbygninger.

Ved brann eller ulykke ring 110.


Noen unntak i Ålesund

I § 5 i forskrifta for Ålesund kommune står det dette om unntak, og at følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning med kull og ved på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

b) Brenning av papir og rent trevirke i vedovn/peis.

c) Sankthansbål av rent trevirke. Bålplass skal meldes inn til brannvesenet. Bålområdet skal ryddes etter bruk.

d) Høstavfall, greiner etter trefelling og lignende på øyer/holmer uten vegforbindelse.

Se alle reglene som gjelder i forskrifta Ålesund kommunes regler for bålbrenning.

Totaltforbud mot bråte- og avfallsbrenning

I Ålesund kommune er det totalforbud mot bål/bråte- og avfallsbrenning. Alle dispensasjonssøknader om avfallsbrenning må sendes Ålesund kommune, VH Vann, avløp og renovasjon.

 

Helse, miljø og trivsel - også for naboen

Åpen ild representerer alltid en brannfare. Brannfare og hensyn til innbyggernes helse, miljø og trivsel ligger til grunn for forbudet mot bål og avfallsbrenning i Ålesund kommune, vedtatt av bystyre 7. april 2011. For mange representerer den lyse årstid med hagearbeid, avfalls- og bålbrenning som positiv. Men for de som sliter med astma eller – allergilidelser, kan den være en plage. Vis derfor hensyn.

Les også

Dette gjør du ved skogbrann

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119