Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Generelt bålforbud 15. april - 15.september

Baal web

Det er generelt sett ikke tillatt å gjøre opp ild nær skog og mark i tiden 15. april til 15. september noen plass i landet. I Ålesund kommune har vi egen forskrift med noen unntak med blant annet bruk av kull, utepeiser, kaffibål med mer.

 

 

 

I § 5 i forskrifta for Ålesund kommune står det dette om unntak, og at følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning med kull og ved på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

b) Brenning av papir og rent trevirke i vedovn/peis.

c) Sankthansbål av rent trevirke. Bålplass skal meldes inn til brannvesenet. Bålområdet skal ryddes etter bruk.

d) Høstavfall, greiner etter trefelling og lignende på øyer/holmer uten vegforbindelse.

Se alle reglene som gjelder i forskrifta Ålesund kommunes regler for bålbrenning.

Vis aktsomhet

Alle innbyggere har en generell plikt til å vise aktsomhet for å unngå brann i følge forskrift om brannforebygging - den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningnene ved brann, eksplosjon og annen ulykke

For oppdatert informasjon om skogbrannfare i ditt distrikt, sjekk Meteorologisk Institutts skogbrannfareindeks.

 

Totaltforbud mot bråte- og avfallsbrenning

I Ålesund kommune er det totalforbud mot bål/bråte- og avfallsbrenning. Alle dispensasjonssøknader om avfallsbrenning må sendes Ålesund kommune, VH Vann, avløp og renovasjon.

 

Helse, miljø og trivsel - også for naboen

Åpen ild representerer alltid en brannfare. Brannfare og hensyn til innbyggernes helse, miljø og trivsel ligger til grunn for forbudet mot bål og avfallsbrenning i Ålesund kommune, vedtatt av bystyre 7. april 2011. For mange representerer den lyse årstid med hagearbeid, avfalls- og bålbrenning som positiv. Men for de som sliter med astma eller – allergilidelser, kan den være en plage. Vis derfor hensyn.

Les også

Dette gjør du ved skogbrann

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119