Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vårens ryddedugnader

rusken hessa 2Bli med på Ålesunds vårrengjøring! Rusken-aksjonen er fra 30. april til 16. mai, mens Strandryddedagen er 5. mai.

Rusken-aksjonen 2018

Alle velforeninger, borettslag, skoler, idrettslag og andre oppfordres til å arrangere ryddedugnad i sine nærområder.

Da stiller Ålesund kommune materiell og mannskap til disposisjon for innhenting av rusk og rask fra fellesareal, langs veger og stier, i friområder, langs strandlinjer og lignende. De som ønsker å delta i oppryddingen kan få utlevert avfallssekker ved ekspedisjonen på rådhuset, eller på Bingsa avfallsplass.

Tid: Rusken-aksjonen foregår i perioden fra 30. april til 16. mai. 

Påmelding:Henting av avfall bestilles i perioden 23.4 - 4.5. på e-post: Husk å oppgi kontaktinformasjon (navn og nummer) ved bestilling av henting.

Under Rusken-aksjonen blir det forutsatt at:

  • avfallet er satt frem til kjørbar veg.
  • greiner og kvister er i håndterbar størrelse og samlet i egen dunge.
  • annet avfall er samlet i sekker. Sekkene må ikke inneholde stein eller metall. metall legges adskilt.

Strandryddedagen 2018

Strandryddedagen er en nasjonal dugnad i regi av Hold Norge Rent der flere tusen frivillige rydder sine lokale strender fritt for søppel en lørdag i året med mål om et søppelfritt Norge.

Vi oppfordrer alle lag, organisasjoner, skoler, bedrifter og privatpersoner Ålesund til å bli med på strandryddedagen!  Gratis avfallssekker kan hentes ved avfallsanlegget i Bingsa eller ved servicetorget på rådhuset.

Tid: Strandryddedagen 2018 er 5.mai.

Påmelding: E-post:   eller telefon: 40 80 58 81 / 70 16 21 68

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119