Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Forbedret kart

GeoInnsyn - slik kan man ta utskriftVår kartløsning for publikum er nå blitt forbedret og enklere å bruke.

Kartløsninga på web er et samarbeid mellom kommunene Ålesund, Haram, Sandøy Skodje,. Ørskog og Sula.

Publikum kan i kartløsningen enkelt søke på adresser og eiendommer og se informasjon fra matrikkelen (eiendomsregisteret). En kan enkelt lage utskrifter med riktig målestokk av flere ulike karttyper (situasjonskart, eiendomskart, plankart o.l.). Via MinID kan privatpersoner hente informasjon fra grunnboka, for eksempel om det er panteheftelser på eiendommen.

Se publikumskartet (GeoInnsyn) her.

Følg plansaker

Kartløsningen er koblet til kommunens saks- og arkivsystem slik at publikum kan følge hele saksgangen i en arealplan og sende inn elektronisk uttalelse til planforslaget (Plandialog).

Forbedret versjon

Dette er nytt i publikumsløsningen (GeoInnsyn) nå:

  • Hastigheten er forbedret.
  • Brukergrensesnittet er det samme både på PC og mobile enheter.
  • Muligheten til å skru kartlag og undertema av/på er forbedret.
  • Gjennomsiktighet kan styres med en enkelt "bar" for hvert undertema.
  • En enkel «tegnforklaring» vises i venstremenyen.
  • Søkefunksjonen er kraftig forbedret. Søk viser nå resultat/forslag når man starter å skrive og søkeresultatet er nå tredelt:
  • Viser navn hhv. for Stedsnavn, Eiendom/Adresse og Plan hver for seg.
  • Ny utskriftsfunksjon der utskrifter kan lages (for mange ulike karttyper) i eksakt målestokk. Dette er likt som i WebInnsyn, saksbehandlerversjonen av kartløsningen som har mer funksjonalitet. Se hvordan lage kartutskrift selv (pdf).
  • Plandialogen er forbedret.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119