Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nå starter arbeidet med Parken kulturhus

Parken kulturhus

Torsdag 5. april starter arbeidet for å skape et mer moderne kulturhus. I løpet av få måneder skal foajeen transformeres til å kunne fungere for mingling, matservering, bar og ulike kunstformer.

Et moderne kulturhus består ikke lenger bare av én stor sal. I stedet legges det vekt på fleksibilitet, flere mindre saler og å utvikle gode møteplasser for publikum, som også gir bedre rammer rundt selve arrangementene. Det er denne utviklingen vi har latt oss inspirere av i utviklingen av det tidligere kunstgalleriet.

Fra venstre: Entreprenør, Oskar Skulstad kultursjef, Ivar Breivik XL Group, kulturhusleder Hans Pareliussen og arkitekt Kjell Oscar Pettersen.

- Vi ønsker å ta på alvor at det sosiale aspektet er en stor del av opplevelsen når man går på kulturarrangement. Sammen med XL Gruppen får vi etablert en god serveringsløsning i kulturhuset, noe som skal gi et skikkelig løft i tilbudet til publikum, sier kultursjef Oskar Skulstad.

  

Oppgraderinger, kjøkken og scene

Foajeen skal oppgraderes og pusses opp, de skal tilpasses en annen bruk og skal bygges et anretningskjøkken og bar, samt utbedring av akustikk og etterklang. Et viktig poeng har vært at rommet skulle ivareta flere funksjoner samtidig: Både være et mingleområde i forbindelse med forestillinger i hovedsalen, og legge til rette for mindre arrangement i foajeen. Det skal fungere enten vi har 500 eller 50 innenfor dørene.

Foajeen skal ha et bredt tilbud og ulike uttrykk:Parken fornying Pareliussen

- Det er derfor lagt vekt på å beholde det store åpne rommet, og kunne rigge dette alt etter hva som skal skje. Vårt ønske er at med etableringen av disse nye lokalene vil få et enda bredere tilbud, der sjangre og uttrykk som tidligere ikke har funnet sin naturlige plass i kulturhuset, nå kan være en del av et rikholdig programinnhold, sier kulturhusleder Hans Pareliussen.

Det vil også være mulig å leie foajeen til lukkede arrangement.

 

Mat og teater kobles sammen

I foajeen på Parken kulturhus skal XL Gruppen skal stå for bevertningen. Det vil ikke være en åpen restaurant, men gode serveringsfasiliteter til de arrangementer som er på Kulturhuset. Det vil også være egne banketter, selskaper og lukkede arrangementer.

- Vi ser også for oss egne kulturarrangementer i foajeen hvor mat og teater kobles sammen og annen underholdning. Vi vil bruke mye norsk og lokal matkultur rundt rettene som serveres i Foajeen, sier Ivar Breivik fra XL Gruppen.

 

Håper å bli ferdig til mai

Parken fornying rydda vekk

Den foreløpige planen er at de største delene av oppgraderingen i foajeen skal ferdigstilles i løpet av mai.

- Med nyåpningen av foajeen på Parken kulturhus håper vi å modernisere innholdet på huset, sier kultursjef Oskar Skulstad.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119