Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

- Idretten skal være et fristed

Idrett. Se og bli sett kampanje

Vi vet ikke hva slags bagasje barn kommer med på trening. Derfor må vi jobbe for en trygg og god barneidrett for alle barn.

Respons Analyse gjennomførte i 2016 en undersøkelse blant norske idrettsforeldre. Her kom det fram at om lag 32 prosent har registrert at voksne drikker alkohol på overnattingsturer med idrettslagets barn og unge. Samtidig oppga 81 prosent at idrettslag og -klubber bør ha tydelige retningslinjer for alkoholbruk blant både trenere og foreldre som er med på turer og andre sosiale sammenkomster.

AV-OG-TIL

Ålesund kommune er en AV-OG-TIL-kommune, og samarbeider derfor tett med alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL om alkoholforebygging lokalt. Initiativet Se & bli sett er et samarbeid mellom AV-OG-TIL og Idretts-Norge. Alkovett er viktig for alle de barn og unge som bruker tiden sin i idretten.

- Anslag fra Folkehelseinstituttet viser at nesten 1 av 10 barn vokser opp med en mor eller far som sliter med alkohol. I et idrettslag vet man sjelden hvem disse barna er, sier Øyvind Skjelten, AV-OG-TIL-kordinator i Ålesund kommune.

Oppfordring til idrettsklubbene

Se & bli sett handler om å være klar over at ikke alle barn har det like enkelt på hjemmebane. Det handler om å se alle barn og unge, samtidig som man er bevisst på at man selv blir sett og er et forbilde for unge i klubben eller idrettslaget.

Ved å være en Se & bli sett-klubb viser man både for foreldre og lokalsamfunnet at man er en trygg arena for alle barn.

- Meld inn din klubb på www.seogblisett.no oppfordrer Skjelten.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119