Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

De har kuttet ventetida

voksenopplaering logopedeneTidligere var ventetida for logopedi på førskole- og grunnskolebarn i Ålesund over 1 år. Logopedene bestemte seg da for å utvikle nye og bedre metoder, og ventetiden er nå helt ned i to måneder.

Alt skyldes effektiv drift, bedre metoder og kompetanseheving forteller rektor Marit Kvamme. Og ikke minst - dyktige logopeder.

- Nå har vi en ventetid på ca. 2 til 3 måneder, alt ved hjelp av en tidlig veiledningstime og nye metoder, sier hun.

Endringene som hjelper

For etter et barn blir henvist fra Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) i Ålesund kommune, kaller Voksenopplæringa inn eleven til en time så snart som mulig.

- I tillegg får de fleste som står på venteliste en veiledningstime med øvinger, slik at de selv kan starte å øve mens de venter. Dette arbeidet så vi var spesielt gunstig, spesielt for barn med lettere språklydvansker, forklarer Annbjørg Kobbevik. Hun er en av de åtte logopedene som arbeider i Voksenopplæringen sin avdeling i Åsesvingen.

På møtet får foreldre og barnet råd og veiledning til hvordan de kan øve inn lydene hjemme, og får med materiell og øvelser. 

- Gjennom å gjøre det slik økte vi også elevantallet ved å gi undervisningstime annenhver uke. Det vil si at vi ikke bare har kutta ventetida, men 50% flere får nå et tilbud i logopedi.

Lek og lystbetonte øvelser

En annen suksessfaktor er også de nye metodene og verktøyene.

- Pedagogene våre selv har utviklet materiell som fenger elevene. Det skal være prega av lek og det skal være lystbetont å øve hjemme, sier rektor Kvamme.

- For en del barn er denne timen alene nok til at kanskje vanskene løser seg. Det hjelper å øve hjemme og det at vi tar tidlig kontakt, samarbeider bedre med de hjemme, ser vi tydelig at foreldrene setter pris på.

Når det gjelder de voksne deltagerne, er det ingen ventetid på logoped.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119