Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Graving i Posthuskrysset

Posthuskrysset mars 2017 2Infrastrukturen i Posthuskrysset byr på utfordringer for gravearbeidet med å fikse en kloakk kum. Her får du en status om arbeidet som vil vare etter påske.

Det er høyspentledninger, IT-kabler, telekabler og vannledninger over den bunnløse kummen som byr på utfordringene. Overingeniør, Karsten Almås, i vann, avløp og renovasjon forteller nå at de arbeider intensivt med sikringsarbeid.

- Vi ser nå at arbeidet vil vare til etter påske og det vil gå om lag fire uker etter ferien før Posthuskrysser er reetablert.

Fortsatt endret kjøremønster

Det er Korsegata og Keiser Wilhelmsgate som fortsatt skal være stengt for gjennomkjøring. Fra Sjøgata går vestgående trafikk over første rabatten og inn i venstre kjørefelt, før den krysser rabatten i Keiser Wilhelmsgate rett før busstoppet.

Østgående trafikk blir ledet over i utkjøringsfilen fra rutebilstasjonen. Dette skjer 30 til 40 meter etter busskuret på sørsiden. Se nærmere på kjøremønsteret i kartet under.

Kart stengt Posthuskryss mars 2018

Endring i bussavganger

Ekspressen (628) kjører til Rådhuset i steden for til Dronning Sonjas plass. Korrespondanse med linje 618 på Dronning Sonjas plass går ut.

Reisende med 628 som skal videre mot Hessa, må gå fra Rådhuset til Dronning Sonjas plass og ta 618 derfra.

skal skifte ut kloakk kum

Kummen som skal graves opp ligger i keiser Wilhelmsgate og østover mot Sparebanen Møre og har forårsaket enorm innlekking av saltvann i avløpssystemet, når det har vært flo sjø.

- Tidvis har det blitt så mye innlekking at pumpestasjonen særlig på Prestebrygga ikke klarer å videreføre mengden og avløp går derfor i overløp.

Nå skal det gjøres et forsøk på å redusere problemet.

- Vi håper at folk vil ha tålmodighet og forståelse for at denne jobben må gjøres, avslutter Almås.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119