Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Brann i næringsbygg i Blindheimsbreivika

VarslingsomraadePolitiet har sendt ut SMS-varsel til 2 500 innbyggere i det berørte området om å lukke vinduer og slå av ventilasjon. Skoler og barnehager må holde barna inne.

Meldinga er sendt til innbyggere og adressater i det avmerka området på bildet  - fra og med Spjelkavika til og med Blindheimsbreivika.

Politiet sendte følgende melding klokka 11.49:

"Det er brann i Triangelgården. Lukk alle vinduer og slå av ventilasjon. Barn i barnehager/skoler må holdes inne."

Det er politiet som avgjør når tiltakene skal opphøre. Det vil da gå ut nytt SMS-varsel. Det er også politiet som kan svare på spørsmål om tiltakene.

Kommunen ber innbyggere og berørte om å forholde seg til politiets varsling og å følge med på oppdatert informasjon.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119