Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Tilskudd til ditt lag?

Verdens aktivitetsdag3 rokkeringDitt lag eller din organisasjon kan nå søke om tilskudd hvis dere driver med helse- og sosialrettede oppgaver. Fristen for å søke er 23. mars.

 

Midlene blir tildelt etter søknad til lag og organisasjoner som hører til i Ålesund kommune, og gis først og fremst til konkrete prosjekter for eksempel innenfor bedre integrering, bekjempe barnefattigdom eller lignende.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema, søknadsfristen er 23. mars 2017.


 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119