Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Enklere å få eiendomsinformasjon

Ambita infoland illustrasjon Nå kan du raskt og enkelt selv få tilgang til utskrifter og opplysninger om eiendom, kart og planer. Ålesund kommune levere nå sin informasjon gjennom Ambita Infoland.

Meglerpakken, som denne tjenesten kalles, har Ålesund kommune levert siden 2002. Først på papir, senere som PDF-filer på epost direkte til bestiller.

Automatisering

Ålesund kommune har nå tatt i bruk en tjeneste som automatiserer utlevering av meglerpakker og salgsopplysninger om eiendommer.

-Dette er et viktig steg i riktig retning, sier kart- og oppmålingssjef Per Anders Aure. – En slik digital arbeidsmetodikk er mer effektiv og gir bedre service for våre kunder.

dette kan du bestille

Eiendomsmeglere og andre (private / advokater) som trenger å innhente kommunal informasjon, for eksempel i forbindelse med salg av eiendom, kan bestille produkter fra Ambita Infoland.

En meglerpakke består av følgende deler:

 • Matrikkelrapport (eiendomsrapport) og kart
 • Planstatus, kommuneplankart og reguleringsplan inklusiv reguleringsbestemmenser
 • Ledningskart
 • Kommunale avgifter og eiendomsskatt
 • Eventuelle restanser / legalpant
 • Godkjente bygningstegninger
 • Brukstillatelse / ferdigattest
 • Opplysninger om godkjente men ikke igangsatte tiltak på naboeiendom

Leveringstiden er 5 virkedager.

Det er også mulig å bestille kun enkeltprodukter, som:

 • De enkelte produktene i meglerpakken
 • Grunnbokutskrift
 • Naboliste

Bestill meglerpakke

Du kan nå bestille eiendomsinformasjon fra Ålesund kommune på Ambita Infoland

Har du spørsmål, så kontakt Servicetorget på tlf 70 16 20 00 eller e-post

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119