Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nå jobber vi med å bekjempe platanlønn

Ringbarking er å fjerne bark og noe ved slik at vann- og næringstransport svekkes.
Ålesund kommune, ved Veg, anlegg og park, driver nå på med ringbarking av platanlønn på Husafjellet og friområdet i Nedregården, fra Sandingane.


Platanlønn er en innført og svartelistet planteart som sprer seg aggressivt med frø og fortrenger stedegen natur og endrer miljøet. Platanlønn har god konkurranseevne og fortetter effektivt landskapet. Vi ønsker å motvirke dette ved bekjempelse.

Hva er Ringbarking?

Vanlig felling av platanlønn vil generere mange ny skudd fra stammen og er ikke en god løsning. Ringbarking skal forhindre at dette skjer, men avlivingen vil gå saktere. Ringbarking handler om å fjerne bark og noe ved innenfor barken, slik at treet vil ha problemer med å frakte vann og næring opp og ned i treet. På den måten vil røttene sende fra seg mye av opplagsnæringen og etter hvert tømmes for krefter. Evnen til å sette nye skudd vil avta.

Prosessen vil ta 3-5 år, og når treet er dødt vil det bli felt. I noen tilfeller vil døde trær bli stående og råtne for å bli levested for insekter og dyr, men dette er utenfor allmenn ferdsel. Slike trær vil øke biologisk mangfold og bli matfat for fugler.Varighet på tiltak

Tiltaket på Husafjellet vil foregå i omtrent 2 uker (uke 5 og 6) til alle platanlønnene blir behandlet, mens arbeidet i Nedregården vil pågå til ulike tider gjennom vinteren. Deretter skal tiltaket fortsette i Borgundgavlen.

Hageavfall

Ved arbeid i friområdene observeres det ofte dumping av hageavfall. Dette er ikke tillatt, og forbudt ved Forurensingsloven §§ 28 og 79. Hageavfall er skjemmende og ødeleggende for naturopplevelsen, er ynglested for brunskogsneglen, sprer uønskede planter og sykdommer til naturen.

Hageavfall kan komposteres forsvarlig på egen eiendom eller leveres gratis til Bingsa. Se på kommunens nettsider om «uønskede fremmede arter» og se hva du må være påpasselig med og hva du kan gjøre.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119