Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vellykkede prøveprosjekt med musikkterapi

Musikkterapi på Aspøy omsorgsenterFor halvannet år siden startet Aspøy omsorgssenter et prøveprosjekt med musikkterapi sammen med musikkterapeut Merete Hoel Roaldsnes. Beboere har stor glede med sangen og en form for gymnastikk.

Hva er musikkterapi?

Musikkterapi er en forskningsbasert praksis som fremmer aktivitet og energi til pasienter. Musikk og særlig rytmemusikk hjelper eldre personer å utføre bevegelser lettere og stimulere tale og språk. Det handler om meningsfylt aktivitet, om deltakelse, mulighet for å delta i en aktivitet sammen med andre, og at musikkterapi kan fremme positive følelser.

Musikk og musikkterapi kan også dempe angst hos eldre. Forskere ser også hos en del, spesielt hos demensrammede med urolig eller aggressiv atferd, at musikkterapi kan bidra til å roe ned. I tillegg kan terapien fremme helse og livskvalitet hos de eldre.

Musikkterapeut Merete forklarer at musikkterapi kan også i stor grad styrke identitetsfølelsen.
Musikkterapeut Merete

- Musikk kan frembringe minner, og musikk kan knyttes til minner og ting som man opplevde før. Styrke identitetsfølelsen rett og slett. Og jeg tenker også det er viktig med de som bor her, sier Merete.

Stor glede av musikkterapi

Musikkterapien på Aspøy omsorgssenter arrangeres hver fredag og varer ca. 1,5 timer. Alle pasienter på senteret kan delta på musikkterapisamling, enten i gruppetimer eller individuelle timer. I sin jobb bruker musikkterapeuten flere instrumenter, bl.a. piano, gitar og ulike trommer. Beboere kan også spille på instrumentene. De synger sanger, beveger seg, danser og deltar i øvelser alle sammen. Merete Roaldsnes sier at de kaller terapien en slags trim.

Aktivitør på omsorgssenteret Hilde Muldal, som treffer pasientene i løpet av uken og kjenner de godt, forteller at det gjør noe med humøret deres og at det er positivt at det blir godt humør.

Etter musikksamlingen på et felles rom går musikkterapeuten rundt ute i avdelingen og besøker andre beboere på deres rom.

- Jeg avtaler med avdelingene hvilke pasienter som kan ha glede og nytte av at Merete kommer på rommet, sier aktivitør Hilde.

Musikkterapeuten Merete samarbeider godt med senteret og understreker hvor viktig det er å ha god dialog med andre ansatte på et omsorgssenter for at det skal være et bra opplegg og for å gi et godt tilbud til beboerne.

Merete og Hilde

- På mange andre plasser i landet er det ansatt musikkterapeuter i større stillinger på omsorgssenter. Det er ganske vanlig andre plasser i landet. Så jeg hadde ønsket at vi kunne se det mer her i Ålesund og omegn også, legger hun til.

Programmet for musikkterapi varieres hver gang, og er i stor grad avhengig av hvilke sanger og musikk pasienter vil høre og synge og hvordan de responderer på musikken. I musikalsk samhandling følger de litt årstidene, noe som betyr at for eksempel til jul er det julemusikk og julesanger.

- Musikk virker ulikt på oss, det som kan være beroligende for noen, kan være stressende for andre, sier Roaldsnes.

Pårørende deltar i musikkterapi

Beboere og pårørende

Av og til kommer pasienters pårørende til disse musikalske samlingene. Noen kommer nesten hver dag og blir med på musikkterapi jevnlig. Alvhild, kona til en av pasientene på senteret, forteller at hun kommer dit nesten hver dag unntatt søndag og er veldig komfortabel med å være der så ofte. Det å besøke mannen sin på senteret og delta i aktiviteter gir henne noe meningsfullt å gå til.

- Disse fredagene med Merete engasjerer oss alle på alle mulige måter med sangen og en form for gymnastikk. Og alle er med. Du kan se på ansiktene hvor glade vi blir. Det er veldig, veldig viktig, sier en av beboerne på Aspøy omsorgssenter.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119