Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Er du vår nye prosjektleder?

 Prosjektleder Ake

Ålesund kommunale eiendom KF søker etter ny prosjektleder/ prosjektutvikler. Her vil du blant annet jobbe med planlegging, utvikling og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter. Søknadsfrist er 26. februar.

 

 

Vi søker etter prosjektleder/prosjektutvikler

På bakgrunn av høyt aktivitetsnivå og kommende oppgaver søker vi ytterligere en prosjektleder til vår avdeling for Prosjekt og utbygging.
Avdelingen har ansvar for planlegging, utvikling og gjennomføring av kommunens byggeprosjekter, samt utvikling av bygningsmasse og ubebygde eiendommer. Fredede og verneverdige jugendhus i bysentrum er også en del av porteføljen.  Avdelingen har i dag fire medarbeidere, som alle har roller som prosjektledere/-utviklere i kommunens byggeprosjekter. Stillingen innebærer også rådgivning og kontakt med interne og eksterne aktører.

Arbeidsoppgaver

Prosjektleder vil få ansvar for utvikling og gjennomføring av ulike typer prosjekter Dette innebærer å være byggherrens representant gjennom programmering, prosjektering, byggeperiode og overtagelsesfase, inkludert løpende styring av kvalitet, fremdrift og økonomi. Det vil også bli oppgaver knyttet til utvikling av foretakets styringssystemer.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker etter noen med relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, og helst med noen års erfaring. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse/prosjektstyring. Du må gjerne ha din bakgrunn fra eiendoms-, entreprenør-, og/eller rådgivende ingeniørvirksomhet. Kunnskap om analysearbeid/arealplanlegging, samt om offentlige anskaffelser er ønskelig. God evne til samarbeid og muntlig/skriftlig framstilling vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr lønn etter avtale med kommunale ansettelsesvilkår, pensjonsordning i KLP, IA-bedrift, fleksibel arbeidstidsordning, faglig utvikling samt varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om fritak, jfr. Offentlighetsloven § 25. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir innvilget.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Rådgiver
Ivar Morten Normark, tlf: 975 01 433, e-post: eller Gunnar Leira, avdelingsleder Prosjekt og utbygging, tlf: 70 16 22 25 / 913 47 606, e-post:

SØK STILLING: www.personalhuset.no 

Søknadsfrist: Mandag 26.februar.

 

 

Om Ålesund kommunale eiendom

AAKE web

Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE) er en av fylkets største eiendomsaktører og forvalter kommunes totale eiendomsmasse. Bygningsmassen utgjør ca. 280.000 m² og består av boliger, sykehjem, skoler, barnehager, kultur- og idrettsbygg med samlet forsikringsverdi ca. 6 mrd.

ÅKE har 24 ansatte i et bredt faglig miljø med sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører, jurister og medarbeidere med teknisk, økonomisk og merkantil bakgrunn. I 2017 omsatte ÅKE for 504 mill. kroner og er organisert i tre avdelinger:avdeling Prosjekt og utbygging, avdeling Forvaltning, drift og renhold samt avdeling Utleie og Husbank. ÅKE administrerer også Husbankens personrettede låne- og tilskuddsordninger som startlån, boligtilskudd til etablering og tilpasning og bostøtte. Videre har ÅKE har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse. Det innebærer at drift, vedlikehold, rehabilitering, utbygging, utleie og innleie, kjøp og salg skal være forsvarlig kostnadsmessig og forretningsmessig. ÅKE skal også forestå kommunens eiendomsutvikling og tilrettelegging av boligbygging og næringsvirksomhet, samt gjennomføre kommunale boliginvesteringer.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119