Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Utsatte bibliotek-saken

Formannskapet 30.01.2018

Formannskapet vil ha en grundigere behandlig av saken om nye lokaler for biblioteket på Moa. De utsatte derfor den saken.

Ålesund formannskapet hadde årets andre møte tirsdag 30. januar. Møtet startet med orienteringer - først fra Lyntogforum ved Thor Bjørlo fra, deretter om status for felles renseanlegg med Sula kommune ved avdelingsleder Karsten Almås hos virksomhet vann, avløp og renovasjon.

Dette er blant sakene som ble behandlet:

Bibliotek i AMFIs nybygg på Moa

Thon Eiendom har forespurt Ålesund kommune om vi ønsker å flytte biblioteket som i dag er lokalisert i Moa helsehus inn i nye lokaler i Amfi-Moa som er under oppføring. Plassering av lokalene er i 1. etg. på gateplan, og er betraktet som eksklusiv beliggenhet med tanke på  publikumstilgjengelighet.

 

Vedtak:
Formannskapet utsetter saken og ber om å få den tilbake med et grundigere saksfremlegg.

 

Søknad om støtte fra Nordic Escape

Terrengsykkelrittet Nordic Escape søker om støtte til å gjennomføre sitt arrangement. Nordic Escape planlegger et terrengsykkeletapperitt i Ålesundregionen 19. – 22. august. Rittet starter med en prolog/City Bike Race i Ålesund sentrum, og vil videre ha terrengetapper i Sykkylven, Stranda og Norddal. Nordic Escape er planlagt som et årlig arrangement, i første omgang i 2018, 2019 og 2020.  Nordic Escape søker om støtte fra Ålesund kommune og de øvrige kommunene der det er etapper, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Sykkelturisme er en næring i vekst, og initiativet fra Nordic Escape er i så måte en aktivitet som vil kunne bidra til å fremme Ålesund og Sunnmøre som reisemål. Prologen i Ålesund sentrum er tenkt som en «folkefest» der det skal bygges en midlertidig hinderløye gjennom byen der de som ønsker det kan være med å teste traseen i forkant av den offisielle prologen. Dette vil gi muligheter for å ha ulike sentrumsaktiviteter i tilknytning til arrangementet som vil være positivt for både innbyggere og lokalt næringsliv. Deltakerne er profesjonelle syklister fra hele verden, og arrangementet vil også ha internasjonal interesse. I tillegg til terrengsykkelrittet legges det opp til at deltakerne skal kunne ta med familie og venner, og kombinere deltakelsen med reiselivsopplevelser i regionen

Rådmannens foreslår at Ålesund formannskap vedtar å bevilge kr 150.000, - til terrengsykkelrittet Nordic Escape. Den økonomiske støtten finansieres av posten Utviklingsmidler. Tilskuddet gis under forutsetning av at  arrangementet gjennomføres som beskrevet i søknaden.

 

Vedtak:
Formannskap vedtok å bevilge kr 150.000, - til terrengsykkelrittet Nordic Escape. Den økonomiske støtten finansieres av posten Utviklingsmidler. Tilskuddet gis under forutsetning av at arrangementet gjennomføres som beskrevet i søknaden.

 

heis til Fjellstua

Representantene Hans Kjetil Knutsen, Edvard Devold og Øystein Tvedt fremmet en sak under eventuelt angående heisforbindelse til Aksla. Bakgrunn for saken er oppslag i Sunnmørsposten 09.januar om at «heis til Fjellstua er avlyst» og orientering i Plan- og byggesaksutvalget 23.januar.

Plan- og bygningssjef i kommunen Ole Andreas Søvik orienterte formannskapet om bakgrunn og status for endringene.

Vedtak:
Formannskapet ber rådmann fremme sak om stiftelse av aksjeselskapet Akslaheisa AS med aksjekapital på kr 100.000 kroner, finansiert av midler fra posten Utviklingsmidler. Målsettingen for selskapet skal være å arbeide videre med planer om få heisforbindelse fra foten av Aksla til området ved Fjellstua. Det er intensjonen at man seinere vil invitere andre interesserte aktører om å gå inn som medeiere.

Samtidig ber Ålesund formannskap om at Plan- og byggesaksutvalget vurderer oppstart av reguleringsplan øst for Fjellstua på Aksla, med mål om å legge til rette for heis til Fjellstua. Planarbeidet må gjennomføres på en slik måte at det ikke forsinker fremdriften i planlegging, regulering og bygging av badelandet på Øvre Utstillingsplass.

 

Mer informasjon:

Alle sakspapirer er tilgjengelige på nettsiden vår under Politikk - Møteplan - Formannskap og velg dagens dato. Protokollen blir lagt ut der når den er godkjent.

Vi minner om at formannskapet har endret faste møtetidspunkt med oppstart kl. 09.30 i formannskapssalen i 11. etg på Ålesund rådhus. Møtene er åpne for publikum.

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119