Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vi har fått nytt sanitærreglement

SanitærreglementDet er nå nye regler som gjelder for tilknytning til det offentlige vann- og avløpsanlegget.

Ålesund bystyre vedtok det nye sanitærreglementet på sitt møte 7. desember 2017.

Les sanitærreglement for Ålesund herfor Ålesund her.

Hensikten med sanitærreglementet er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119