Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 30. januar

Formannskapet 16.01.2018 ChristineR

Leie av lokaler til bibliotek på Amfi Moa og søknad om støtte til sykkelrittet Nordic Escape er blant sakene når formannskapet møtes 30. januar kl. 09.30.

 

Orienteringer først i møtet:


Ca kl. 09.30-09.50: Orientering ved Thor Bjørlo fra Lyntogforum, ca 20 minutter

Ca kl. 09.50-10.10: Orientering – status felles renseanlegg med Sula kommune v/avdelingsleder Karsten Almås hos virksomhet Vann, avløp og renovasjon.

Dette er blant sakene som skal diskuteres:

Bibliotek i AMFIs nybygg på Moa


Thon Eiendom har forespurt Ålesund kommune om vi ønsker å flytte biblioteket som i dag er lokalisert i Moa helsehus inn i nye lokaler i Amfi-Moa som er under oppføring. Plassering av lokalene er i 1. etg. på gateplan, og er betraktet som eksklusiv beliggenhet med tanke på  publikumstilgjengelighet.

Bibliotekets sammfunnsrolle er i sterk endring, fra å være en plass hvor man kun lånte bøker, til å være en pulserende møteplass for ulike uttrykk og medier, hvor alle er velkommen, på tvers av alder, etnisitet og sosial bakgrunn. Det moderne biblioteket skal, ved siden av å være en viktig integreringskanal, være et knutepunkt for nettverksbygging og kulturformidling. En slik sentral plassering som blir tilbudt, vil kunne føre til langt større besøk og mer aktivitet enn i dag. Med biblioteket plassert i kjøpesenter, er det naturlig å legge til rette for meråpent bibliotek. Det vil si at en kan benytte biblioteket også utenfor ordinære åpningstider ved hjelp av lånekort. Lokalene gir også direkte tilgang til uteområder som kan benyttes når været tillater det. Rådmannen tror dette tilbudet vil være av stor verdi for Ålesund kommune generelt og indre bydel spesielt. Rådmannen mener også at Moa bibliotek kan ha en viktig funksjon mht. beliggenheten i forhold til kommunesammenslåingen.

Thon Eiendom tilbyr Ålesund kommune leiepris på kr. 945.800, - pr. år for 472,9 kvm. BTA, med et leieforhold som løper fra 01.11.2018 til 31.10.2028. Alle driftsutgifer er inkludert i leieprisen, med unntak av strømutgifter i egne lokaler.
Biblioteket på Moa betaler i dag intern husleie til ÅKE på kr. 525.363.- pr. år for 612 kvm. Bibliotekets lokaler i Helsehuset kan benyttes av flere helserelaterte aktiviteter som i dag leier i det private markedet, flyttingen av biblioteket vil derfor oppsummert ikke ha store økonomiske konsekvenser.

Rådmannens foreslår at bystyret gir Ålesund kommunale eiendom KF  fullmakt til å inngå kontrakt med Thon Eiendom om leieforhold i nye Moa Amfi. Saken skal opp i formannskapet 30.01 og bystyret 2. februar.

 

Søknad om støtte fra Nordic Escape

Terrengsykkelrittet Nordic Escape søker om støtte til å gjennomføre sitt arrangement. Nordic Escape planlegger et terrengsykkeletapperitt i Ålesundregionen 19. – 22. august. Rittet starter med en prolog/City Bike Race i Ålesund sentrum, og vil videre ha terrengetapper i Sykkylven, Stranda og Norddal. Nordic Escape er planlagt som et årlig arrangement, i første omgang i 2018, 2019 og 2020.  Nordic Escape søker om støtte fra Ålesund kommune og de øvrige kommunene der det er etapper, samt Møre og Romsdal fylkeskommune.

Sykkelturisme er en næring i vekst, og initiativet fra Nordic Escape er i så måte en aktivitet som vil kunne bidra til å fremme Ålesund og Sunnmøre som reisemål. Prologen i Ålesund sentrum er tenkt som en «folkefest» der det skal bygges en midlertidig hinderløye gjennom byen der de som ønsker det kan være med å teste traseen i forkant av den offisielle
prologen. Dette vil gi muligheter for å ha ulike sentrumsaktiviteter i tilknytning til arrangementet som vil være positivt for både innbyggere og lokalt næringsliv. Deltakerne er profesjonelle syklister fra hele verden, og arrangementet vil også ha internasjonal interesse. I tillegg til terrengsykkelrittet legges det opp til at deltakerne skal kunne ta med familie og venner, og kombinere deltakelsen med reiselivsopplevelser i regionen

Rådmannens foreslår at Ålesund formannskap vedtar å bevilge kr 150.000, - til terrengsykkelrittet Nordic Escape. Den økonomiske støtten finansieres av posten Utviklingsmidler. Tilskuddet gis under forutsetning av at  arrangementet gjennomføres som beskrevet i søknaden.

Mer informasjon:

Alle sakspapirer er tilgjengelige på nettsiden vår under Politikk - Møteplan - Formannskap og velg dagens dato. Møtet starter kl. 09.30 og holdes i formannskapssalen i 11. etasje på Ålesund rådhus. Ta heis til 10. etasje og gå opp siste trappen. Møtet er åpent for publikum.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119