Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ny kommunalsjef på helse- og velferdsområdet

 

Anne Mette Liavaag web

Anne Mette Liavaag blir ny kommunalsjef for helse- og velferdsområdet for perioden 2018-2019. Dette ble bestemt i Administrasjonsutvalgets møte 16.01.2018.

Helse- og velferdsområdet er bredt

Helse- og velferdsområdet utgjør ett av de store tjenesteområdene i kommunen, og det er et bredt felt som skal ledes og følges opp. Anne Mette Liavaag tiltrer stillingen som kommunalsjef umiddelbart og for perioden 2018-2019. Ålesund kommune slik den er i dag virksomhetsoverdras inn i nye Ålesund kommune den 01.01.2020.

Bakgrunn og utdannelse

Anne Mette Liavaag har graden bachelor of management fra handelshøyskolen BI, og har videre tatt delemner til mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskolen i Volda. Hun var i perioden 1996-2003 tilsatt i Diabetesforbundet, og fra 2003-2009 valg forbundsleder. I perioden 2009-2011 var hun avdelingsleder ved Brisk Kompetansesenter as, og i perioden 2011-2015 prosjektleder og rådgiver i Sunnmøre regionråd.

Fra 2015 har hun vært tilsatt som strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune. Liavaag har gjennom sitt virke både i Diabetesforbundet og ved Brisk kompetansesenter AS arbeidet med helsefaglige og sosiale problemstillinger og politikk på aktuelle områder. Hun har også erfaring fra utviklingsarbeid på strategisk nivå, og fra prosjektarbeid.


 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119