Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kompetansehevingskurs i vold, ekstremisme og radikalisering

shutterstock 126318380Trenger du å lære mer om hvordan forebygge og håndtere en bekymring om vold, ekstremisme og radikalisering? Delta på kurs i januar.

Vi inviterer til kompetansehevingskurs i vold, ekstremisme og radikalisering. Kurset vil gi fenomenkunnskap og ha fokus på hva som kan gjøres for å forebygge og håndtere en bekymring. Formålet er at deltagerne skal kunne stå bedre rustet til å håndtere dette i sin hverdag.

  • Når: Mandag 8. jan og  tirsdag 9. jan- 2018  (velg en av dagene)
  • Sted: Bystyresalen i Ålesund
  • Målgruppe: Ansatte i førstelinjen: skole, nav, barnevern, helsesøstre, forebyggende tjenester/ ressursbase, psykisk helse, rus, helsetjenester, innvandring og integrering, oppvekst og kultur, barnehage, kirke og trossamfunn, politi, beredskap, frivillige lag og organisasjoner, mm.

Program

Kl 0900: Frukt

Kl 0930- 0935: Velkommen.

Kl 0935- 1015: Innføring: Trusselbildet 2018. Situasjonen lokalt
v/politibetjent Øyvind Vebenstad

Kl 1015- 1030: Kaffepause.

Kl 1030- 1130: Lokal Veileder.
v/SLT- koordinator Linda Hansen, Ålesund kommune og repr. fra Sula og Giske kommune

Kl 1130- 1200: Varm lunsj.

Kl 1200- 1300: Min personlige historie,
v/erfaringskonsulent Kimmie Åhlen.

Kl 1300- 1315: Kaffepause.

Kl 1315- 1415: Om radikalisering og voldelig ekstremisme? Hvordan oppdage tendenser til voldelig ekstremisme, og hvordan forebygge?
v/ Karim Essahli og Venke Aarethun, RVTS.

Kl 1415- 1430: Kaffepause.

Kl 1430- 1530: Fortsetter: Hva er radikalisering og voldelig ekstremisme? Hvordan oppdage tendenser til voldelig ekstremisme, og hvordan forebygge?
v/Karim Essahli og Venke Aarethun, RVTS

Påmelding

Meld deg på til kompetansehevingskurs i vold, ekstremisme og radikalisering.

Vi anbefales å lese denne før kurset: Veileder ved bekymring. Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119