Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ny rådmann, økonomi og prisutdeling

Bystyret foto Marit Brunstad

I bystyrets møte 30. november var det først prisutdelinger før bystyret vedtok å ansatte Liv Stette som ny rådmann, kommunens økonomi og budsjett, samt utvida aksjekapital for The North West.

 

Først i møtet var det prisutdeling med kulturelle innslag. Ungdommens kulturpris gikk til Hallgeir Buset, Helse- og velferdsprisen til Ålesund dyreklubb, Byggeskikkprisen til Molovegen 12, kunstnerprisen til Ålesund strykekvartett og Hedersprisen til Kjell Volle. Her er alle prisvinnerne samlet:

IMG 9822 redigert web


Klokken 18.15 startet bystyrets ordinære møte og dette er blant vedtakene som ble gjort 30. november:

Vedtok handlings- og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018

Bystyret behandlet handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett for 2018 og gjorde endelig vedtak. Blant annet å øke investeringspost i økonomiplanen for 2019 med 55 millioner kroner. Tilsvarende reduseres samme post med 25 millionr i 2020 og 30 millioner i 2021. Intensjonen med denne budsjettendringen er å sikre midler til oppstart av rehabilitering/tilbygg av Kolvikbakken ungdomsskole allerede i 2019. I protokollen for møtet finne du alle vedtak som ble gjort i denne saken, se under Politikk - Møteplan - Bystyret og velg datoen 30.11.

Liv Stette blir ny rådmann

Bystyret gjorde enstemmig vedtak om å tilsette Liv Stette som ny rådmann i Ålesund kommune for perioden ut 2019. Tilsettingsutvalget hadde i sakspapirene konkludert med at det er mest hensiktsmessig at rådmannsfunksjonen i Ålesund kommune ivaretas gjennom en intern løsning og tilsetting for perioden ut 2019.  Det vil gi en nødvendig sikker og tidlig ivaretakelse av rådmannsfunksjonen, at vedkommende kjenner kommunens organisasjon og det som det blir arbeidet med. Vedkommende vil være kjent med ledere og trenger ikke innføringstid og opplæring. En slik løsning vil også sikre at ny rådmann kan bidra med kunnskap og sin kompetanse om Ålesund kommune inn i etableringen av den nye Ålesund kommune. Tilsettingsutvalget består av ordfører Eva Vinje Aurdal, Øystein Tvedt (H), Geir Stenseth, representant for ansatte Ståle E. Ræstad og personal- og organisasjonssjef Roar Reiten (sekretær for utvalget).

utviding av aksjekapital

Bystyret vedtok å kjøpe 5 870 aksjer à kr 100 i The North West AS. Kostnaden for kjøp av aksjer for totalt 587 000 blir tatt av budsjettposten som er avsett til utviklingsmidler over budsjett 2018.

The North West AS er et ikke-kommersielt selskap som skal bidra til å skape vekst og utvikling og gjøre regionen til et kraftsenter. Det er kommunene Haram, Giske, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak The North West. Styret består av representanter fra privat og offentlig sektor og fra akademia.

Intensjonsavtale om studentbygg - utsatt

29.09.2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Brødrene Sunde, Sit (Studentsamskipnaden) og NTNI for å realisere bygginga av "Studenthus Ålesund" på Campus Ålesund. Ålesund kommune skal bidra i prosjektet som forvaltningsmyndighet og bidra til  å tilrettelegge for at Studenthus Ålesund kan få utforming, form og en plassering sentralt på campus som ønsket og forutsatt. Kommunen skal også dekke kostnaden med nødvendig reguleringsarbeid og blant annet bidra til å dekke kostnaden med utarbeidelse av en revidert konseptbeskrivelse med illustrasjoner. Formannskapet skal også ta stilling til om kommunen skal gå inn som deleier eller forplikte seg til en langsiktig leiekontrakt til lokaler i Studenthus Ålesund.

Ålesund formannskap gjorde 14.11 enstemmig vedtak om å sende over saka til fellesnemnda for nye Ålesund, der det skal oppnevnes representanter som skal delta både i styringsgruppen og i prosjektfruppen for å utvikle prosjektet i samarbeid med Brødren Sunde, Sit og NTNU.

Utsatt til 7. desember
Bystyret vedtok å utsette denne saken på grunn av tidsmangel i kveldens møte og saken kommer opp i bystyrets neste møte 7. desember.

Se prisutdelinger og bystyrets møte

Web tv2017

Prisutdelingene og møtet er ble sendt direkte via vår web-tv løsning. opptakene er også tilgjengelig i etterkant av møtet. Sakspapirer og protokoll er tilgjengelig via vår nettside, Politikk - Møteplan - Bystyret og velg datoen 30.11.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119