Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Unni Koppen ble årets sykepleierleder

Unni sykepleierleder web2

Styrer ved Skarbøvik sykehjem, Unni Janita Urkedal Koppen, ble i dag tildelt prisen årets sykepleierleder i Møre og Romsdal av Norsk Sykepleierforbund.

 

 

Årets sykepleierleder - Unni Janita Urkedal Koppen

- Unni er en synlig leder som viser ekte interesse for de ansatte og pasientene. Hun leder sykehjemmet på en forsvarlig og ansvarsfull måte, både når det gjelder fag, økonomi og trivsel. Hun styrker kompetansen etter samhandlingsreformen, både ved å øke antall sykepleierstillinger, og ved å gi støtte til etter- og videreutdanning for sine ansatte.

De ansatte ved Skarbøvik sykehjem framhever at Unni Janita er en tydelig, modig og stolt sykepleierleder, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, Kaspara Nesseth Tørlen.

 

Stolt og glad prisvinner
Unni sykepleierleder web5

- Jeg er stolt og glad over å vinne denne prisen, og det er viktig for meg å trekke frem at denne jobben er et lagspill sammen med mine nærmeste medarbeidere på Skarbøvik sykehjem og Klipra. Takk til alle ansatte og takk til mine styrerkolleger som deler gledelig av gode erfaringer. Takk til mine overordnede og takk til kontaktpersoner på rådhuset for vennligheten som blir vist, det skaper trygghet og trivsel, sier Unni etter tildelingen av prisen.

 

Dette står det om prisen:

Prisen årets sykepleierleder deles ut til medlem av Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal som i kraft av å være leder:
Setter klare mål for sykepleiertjenesten, har fokus på pasientenes behov, oppnår gode pasientresultater i samarbeid med de ansatte, stimulerer til, tilrettelegger for, og utvikler et godt fagmiljø, skapet et godt arbeidsmiljø i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, opprettholder og videreutvikler høy faglig og etisk standard blant kolleger og studenter, er tydelig, modig og stolt.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119