Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Skal båndtvangen utvides?

Hund bandtvang web

I en del frilufts- og friområder er det båndtvang hele året. Nå foreslås det båndtvang i flere slike områder.

Hundeiere i Ålesund må forholde seg til hundeloven og til forskrift om hundehold i Ålesund kommune.

Hensikten med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold, som ivaretar hensynet til trygghet og forebygger konflikter mellom hundeeiere og allmennheten.

Hvor er det båndtvang nå?

Mellom 1. april og 20. august er det båndtvang for hunder over hele Ålesund kommune. Det finnes noen få unntak, som for eksempel på Sørnesmarka på Aksla.

Flere steder er det båndtvang hele året - slik som:

 • I tilknyting til bolig- og handleområder, skoleveier, i opparbeidede parker (som Storhaugen, Byparken, Volsdalsberga, Ratvika og Emblemsvågen)
 • Idrettsplasser og anlegg for lek, idrett og sport eller rekreasjon
 • På kirkegårder, grav- og urnelunder
 • En del frilufts- / friområder

Se kart over områdene med båndtvang hele året.

Hunder har ikke adgang, om de er i bånd eller ikke, til lekeområder ved barnehager og skoleområder, med mindre barnehagen eller skolen har gitt tillatelse.

Økt båndtvang i friluftsområder

Det foreslås nå å utvide båndtvangen i frilufts-/friområder for Holsfjellet, Spjelkavika og Fjordstien. Det som er foreslått endret er forskrift om hundehold i Ålesund kommune §4, pkt. c (endringene står her i kursiv):

 I følgende frilufts-/friområder er det båndtvang hele året, jf. hundeloven § 6 pkt. d):

 1. Tueneset - fra Sævollen til Drevika
 2. Aksla - hele byfjellet og friområdet, men med unntak for Sørnesmarka/hundemarka
 3. Husafjellet – friluftsområdet
 4. Borgundgavlen – hele friluftsområdet
 5. Hatlaåsen – friluftsområdet
 6. Holsfjellet – friluftsområdet
 7. Langs Spjelkavikelva, fra Spjelkavik til bommen på Vasstranda, hensynssone 1 fra Vasstranda og opp på fjellet, området Fremmerholen/Rødset og igjen hensynssone 1 inn til grensen til Skodje kommune
 8. Alle øyer og holmer, som ikke er landfaste, i Ellingsøyfjorden og Borgundfjorden
 9. Turstien fra Bogneset og inn til Geileberget

Slik vil det nye kartet for områder med båndtvang se ut: 
Sone 1

Hva mener du?

Forslaget skal behandles i bydelsutvalgen i desember og januar, og skal avgjøres av bystyret i løpet av våren. Vil du si din mening? Skriv hva du mener her. . Høringsfristen er 22. januar 2018.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119