Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Liv Stette foreslås som ny rådmann

Liv Stette, foto Salt Studio

Tilsettingsutvalget foreslår at kommunalsjef Liv Stette skal bli ny rådmann i Ålesund kommune for perioden ut 2019. Saken skal opp til behandling i formannskapet den 29.11.

Tilsettingsutvalget består av ordfører Eva Vinje Aurdal, Øystein Tvedt (H), Geir Stenseth, representant for ansatte Ståle E. Ræstad og personal- og organisasjonssjef Roar Reiten (sekretær for utvalget).

Utvalget har konkludert med at det er mest hensiktsmessig at rådmannsfunksjonen i Ålesund kommune ivaretas gjennom en intern løsning og tilsetting for perioden ut 2019.  Det vil gi en nødvendig sikker og tidlig ivaretakelse av rådmannsfunksjonen, at vedkommende kjenner kommunens organisasjon og det som det blir arbeidet med. Vedkommende vil være kjent med ledere og trenger ikke innføringstid og opplæring. En slik løsning vil også sikre at ny rådmann kan bidra med kunnskap og sin kompetanse om Ålesund kommune inn i etableringen av den nye Ålesund kommune.

- Tilsettingsutvalget har gjennom samtaler og vurdering konkludert med at de innstiller Liv Stette til tilsetting som rådmann fra og med 01.01.2018.  Liv Stette er etter utvalgets vurdering meget godt kvalifisert.


Liv Stette har utdanningsbakgrunn som Cand. mag, var personalsjef i Ålesund fra 1987 til 2005, og ble tilsatt som kommunalsjef i 2006. Fra 2006 til 2014 var hun kommunalsjef med ansvar for ytre bydel, herunder en tredjedel av kommunens virksomheter fordelt på alle virksomhetsområder. Hun hadde da også ansvar for stabsområdet fag og forvaltning. Fra omorganiseringen i 2015 har hun vært kommunalsjef med spesielt ansvar for Helse og velferd, og med de virksomhetene som hører inn under det området.

Tilsettingsutvalget foreslår for Ålesund bystyre å tilsette Liv Stette som rådmann i Ålesund kommune fra 01.01.2018 og ut 2019. Saken skal opp til behandling i formannskapet den 29.11 og avgjøres endelig av bystyret 30. november.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119