Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Byggeskikkprisen går til Molovegen 12

 Molovegen 12, foto Stiftelsen Kjell Holm

Byplansjef Olav Høydals minnepris (Byggeskikkprisen) går til Molovegen 12 ved Stiftelsen Kjell Holm og Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS. Vi gratulerer!

 

Plan- og byggesaksutvalget gjorde enstemmig tildeling i sitt møte 7. november. Prisen går til Molovegen 12 basert på følgende begrunnelse:

Eieren Stiftelsen Kjell Holm kjøpte sommeren 2011 Molovegen 12 og satte i gang restaurering og rekonstruksjon i tiden 2011 - 2015. Bolighuset på eiendommen er nå restaurert med sin opprinnelige rominndeling. Pipe og grue i 1.etasje er gjenoppbygd og alle bevarte vinduer og dører er restaurert og bevart. I første etasje er Aslak Holms bøkkerverksted gjenskapt. De to sidebygningene er bygd i reisverk. Disse er slått sammen til en bruksenhet og huser nå Stiftelsen Kjell Holm sin administrasjon som en aktiv del av miljøet i Molovegen.

Viktig å bevare trehusmiljøet

Her har vært mange aktører inne i bildet med ulike planer for denne historiske bygningsmassen og hva en skulle bruke husene til. Men området Molovegen er i plansammenheng utlagt til bevaring av trehus fra før bybrannen. Bygningene er vesentlig historiefortellende element som er helt nødvendig å bevare så autentisk som mulig da dette trehusmiljøet er en viktig forklaringsbakgrunn for gjenreisingsbebyggelsen som ble bygget før og etter bybrannen.

- Når en ser på bilder før restaureringen tok til, ser en at Molovegen 12 har vært et komplisert prosjekt og hvor en i nært samarbeid på ulike fagfelt og prosesser med mange detaljer har ført til at arbeidet har lykkes. Dette må en ha som bakteppe når eldre bygninger oppgraderes til dagens tekniske krav og vil være problematisk på grunn av antikvarisk autensitet ved rehabilitering, er begrunnelsen til plan- og byggesaksutvalget i Ålesund kommune.

Molovegen 12, utsnitt fra 1881

 

- I dag fremstår Molovegen 12 som et historisk tidsbilde med en arkitektonisk restaurering utført av dyktige arkitekter, entreprenører og ulike fagfolk som byen kan være stolt av. Området Molovegen er Tusenårsstedet for Ålesund, og Molovegen 12 fremstår nå som et trehus som fra før bybrannen, og vil danne eksempel, retningslinjer og inspirasjon for restaurering av trehus i Ålesund. Når Stiftelsen Kjell Holm nå har inntatt Molovegen 12 kan man derfor si at «ringen er sluttet», er begrunnelsen til plan- og byggesaksutvalget i Ålesund kommune.

 

Vi gratulerer!

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119