Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Ålesund ble årets pårørendekommune

 Aarets parorendekommune

Ålesund kommune ble kåret til årets pårørendekommune i dag. Prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie under Pårørendekonferansen på Gardermoen i dag, 13. november.


Det er første gang denne prisen deles ut. Juryen ønsker å løfte frem og synliggjøre en kommune eller gruppering av samarbeidende kommuner som utmerker seg innen pårørendearbeid. Samtidig som at prisen er en anerkjennelse for god innsats for pårørende, håper de at prisen kan bidra til å spre erfaringer og kunnskap, og gjennom dette være til inspirasjon for andre kommuner.

Prisen ble delt ut av helseminister Bent Høie og tilstede for å motta prisen var leder for helse- og velferdsutvalget Svein-Rune Johannesen, her på bildet sammen med Eva-Brit Langva, representant for Landsforeningen for pårørende innnen Psykisk helse Ålesund. Til høyre for helseminister Bent Høie står Anita Vatland, Pårørendealliansen og Unn Birkeland, Pårørendesenteret.

 

 
Leder for helse- og velferdsutvalget, Svein-Rune Johannesen, sier dette om prisen:
 
- Takk til dyktige brukerorganisasjoner som stiller krav. Takk til pårørende som stiller krav til oss. Takk til brukere av våre tjenester, som krever gode tjenester. Takk til politikere som prioriterer satsing på pårørende. Takk til alle våre dyktige ansatte som setter bruker og pårørende i sentrum. Og hver dag leverer gode tjenester til våre innbyggere. Uten dette samspillet hadde ikke Ålesund vært årets pårørende kommune i Norge.

 

 


Kunstverk av Bjørg ThorallsdottirPrisen deles ut til en kommune eller en gruppe samarbeidende kommuner som har gjort en særlig innsats for bedre pårørendearbeid, gjerne innen en eller flere av følgende punkter:

  • Har gode opplærings-, veilednings- og støttetilbud til pårørende - både voksne og barn som pårørende
  • Har gode systemer og rutiner som legger til rette for informasjon, dialog og samarbeid med pårørende.
  • Kreative og nyskapende tiltak rundt pårørende.

    Juryens begrunnelse:

    I begrunnelsen fra juryen, står det blant annet at Ålesund gjennom de siste årene har bygd opp og forankret et godt og bredt pårørendetilbud til sine innbyggere. Blant annet har barn som pårørende vært et satsningsområde for kommunen siden 2012. Juryen mener også at Ålesund viser at pårørendearbeid blir prioritert og ivaretatt.

    Juryen har lagt merke til at Ålesund samarbeider tett med nabokommunene og frivillige organisasjoner. Pårørendeprosjektet trekkes fram spesielt, og juryen sier at dette lavtersketilbudet har blitt tatt godt imot av brukerne.

Juryen består av representanter for arrangementskomiteen som er Pårørendesenteret, BarnsBeste, NK LMH (Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse), NKS - Veiledningssenteret for pårørende, Pårørendealliansen, PIO - Pårørendesenteret i Oslo og Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Prisen er 10.000 kroner til fagdag, et kunstverk pluss konferanse med helpensjon for inntil tre personer under Pårørendekonferansen.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119