Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Nå kan du ta influensavaksine

ill: vaksinering

For noen kan sesonginfluensa gi alvorlige komplikasjoner. Nå er det tid for å ta vaksine.

De fleste tåler en influensa godt, men noen kan bli alvorlig syke. 

Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Årets influensavaksine er nå ankommet, og de som er i risikogruppene bør la seg vaksinere.  Det tar ca. 2 uker fra vaksinen settes til den gir beskyttelse.

Hvem bør vaksineres?

Sesonginfluensavaksine anbefales til personer i risikogruppene:

 • Alle fra og med fylte 65 år.
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.  

Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus (sukkersyke), type 1 og 2.
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt
  personer med alvorlig hjertesvikt.
 • kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt og kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
 • nedsatt immunforsvar.
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til pasienter med svært nedsatt immunforsvar.

Det anbefales at pasienter i risikogruppene som ble vaksinert i forrige influensasesong blir vaksinert på nytt. En av grunnene til det er at personer i risikogruppene kan ha svekka immunitet overfor smittestoffet på grunn av annen sykdom og/eller alder og derfor trenger å gjenta vaksinen.

Hvor får du vaksina?

Vaksina er fordelt til legesentrene, privatpraktiserende spesialister, MEDI 3, sykehjem og hjemmetjenester slik at man henvender seg til det legekontoret eller virksomheten man bruker for å få den.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119