Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Innskriving i skolene

Bilde av Hatlane skoleHar du barn som skal begynne på skolen til høsten? Her er datoene for innskriving.

For barn som er født i 2013 blir det innskriving ved grunnskolene i Ålesund følgende datoer:

Mandag 21. januar og tirsdag 22. januar:

 • Voldsdalen skole

Tirsdag 22. januar og onsdag 23. januar:

 •  Blindheim barneskole
 • Hatlane skole

Onsdag 23. januar og torsdag 24. januar:

 • Aspøy skole
 • Emblem skole
 • Flisnes skole
 • Hessa skole
 • Larsgården skole
 • Lerstad skole
 • Spjelkavik barneskole
 • Stokke Vik skole
 • Åse skole
 • Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Du kan lese mer om selve innskrivingen her.

Det vises forøvrig til lokale kunngjøringer, og til orientering fra den enkelte skole. Frammøte i henhold til avtale med skolen.

Foreldre som er i tvil om hvilken skole eleven sokner til, må kontakte Servicetorget (tlf. 70 16 20 00) eller rektor ved den nærmeste skolen for å få opplysninger om grensene mellom opptaksområdene.

Foreldre til elever som ikke kan møte fram på innskrivingsdagen må melde fra til rektor ved den skolen der barnet skal begynne.

I henhold til bestemmelser i Opplæringslovens § 8-1, er det anledning til å søke om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til. Rektorene vil kunne gi nærmere informasjon om saksgang.

Søke om dispensasjon 

Grunnskoleopplæringa skal til vanlig ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringslovens § 2-1 gir mulighet til å søke om dispensasjon fra vanlig opptaksalder (utsatt eller fremskutt skolestart). Etter sakkyndig vurdering kan et barn begynne på skolen ett år før - når barnet innen 1. april har fylt 5 år.
 
Søknad om dispensasjon fra vanlig opptaksalder leveres ved den skolen barnet skrives inn ved.  Rektor ved skolen vil kunne gi nærmere informasjon om saksgang. Foresatte kan ev. også ta direkte kontakt med Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) på telefon 70 16 25 00.  Kontoret har besøksadresse Rådhuset, 6003 Ålesund.                                                                                                            

MÅLFORMER I GRUNNSKOLEN

Kommunen gir forskrifter om hvilken målform som skal være hovedmål ved de enkelte skolene. Hovedmålet skal benyttes i skriftlig opplæring og i skriftlig arbeid.

Foresatte som ønsker et annet opplæringsmål enn det som er vedtatt i skolekretsen, kan melde fra om dette ved innskriving.

Når minst ti elever på et av årstrinna, 1 - 7 i kommunen ønsker skriftlig opplæring på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt, har disse elevene rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i denne gruppen. Når elevene er spredd på flere skoler i kommunen, vedtar foreldrene, med vanlig flertall, hvilken skole tilbudet skal gis ved.

SaksgangeN

 • Invitasjon til innskrivingsdag - dette er det første møtet med skolen.
 • Registrering - et brev med reservert skoleplass sendes ut i midten av januar. Foresatte skal bekrefte eller foreta endringer digitalt.
 • Tilbud om skoleplass - et brev sendes ut med tilbud om skoleplass.

Skjema

Innskriving til skolen og søknad om SFO-plass kan gjøres digitalt her.

Se også

Ansvarlige for tjenesten

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119