Nyheter fra Ålesund kommune

Skal du bygge?

Skrevet .

Det er ikke alt du kan bygge uten å søke. Har du tenkt å snekre noe på eiendommen din? Sjekk her om du kan du bygge uten å søke - før du setter i gang.

1. Finn informasjon

Første trinn er å finne ut hvorvidt du må søke, og hvordan du i så fall må søke:

2. Send søknad

Andre trinn er å sende søknaden:

Her finner du veiledning til hvordan du selv kan hente ut  naboliste.

De ulike søknadstypene er:

3. hvor lang tid tar det?

Ved ettrinnssøknad, der alt er innenfor lovverket og ingen naboer har protestert på det du søker om, er behandlingstiden på søknaden 3 uker. På grunn av ressurssituasjonen kan dette ta noe lengre tid. Dersom det er mangler i søknaden vil du få skriftlig tilbakemelding om dette.

Saksbehandlingstiden er 12 uker for søknad om rammetillatelse, tiltak som har nabomerknader, eller som krever dispensasjon eller uttalelse fra andre myndigheter.

4. Hva koster det?

Når du har mottatt vedtak om det du har søkt om, må du betale gebyr for saksbehandlingen. Bystyret har vedtatt disse gebyrene for byggesak.

5. Klage på avslag?

Får du avslag på en byggesøknad, har du mulighet til å klage.

Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes på e-post til eller i brev til Virksomhet plan og bygning, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Klagen må:

Mer info om klage på vedtak i plan- og byggesak finner du her.