Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Tilskudd til frivillig virksomhet

Aalesund oversiktsbilde web

Organisasjoner kan nå søke om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling. Fristen er 7. april.

Ålesund kommune skal dele ut tilskudd på kr 151.054,-til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

Søk støtte til drift eller aktiviteter

Ordningen er delt i to:

A) Driftstilskudd:

Støtte til drift av innvandrerorganisasjoner som skal medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet.

Innvandrerorganisasjoner med medlemmer primært fra Norden, USA, Canada, Australia og New Zealand faller utenfor tilskuddsordningen.

B) Aktivitetstilskudd:  

Støtte til frivillige organisasjoner i lokalsamfunn som har som formål å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tilskuddet skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Begge ordningene har som mål å skape økt tillit og økt tilhørighet i det norske samfunnet, og følgende kan søke:

  • Frivillige organisasjoner i lokalsamfunn, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd. Offentlige eller halvoffentlige instanser (f.eks  frivilligsentraler), kan også tildeles støtte.

Kriterier

Kriterier for begge tilskuddsordningene:

  • Organisasjoner som søker, må ha et organisasjonsnummer, og dette må oppgis i søknaden for å få den behandlet.
  • Det må sendes inn rapport som dokumenterer drift eller tiltak (fristen fastsettes senere).
  • Søkes det driftstilskudd, må medlemstallet være minimum 20 betalende medlemmer

Momenter som vurderes i søknadsbehandlingen

  • Nettverk/forankring, gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
  • Frivillig innsats i organisasjoner
  • God økonomistyring

Søk om tilskudd

(Les om kriteriene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  IMDI)) før du fyller ut søknaden.

Søk om støtte her (digitalt søknadsskjema)

Søknadsfrist:  7.april 2018

Spørsmål og mer informasjon:
Ta kontakt med Britt Nørve, tlf. 916 70 177,  

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119