Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Tilskudd frå Bufdir

timothy choy 695130 unsplash youthSøknadsfrist for å søke tilskudd frå Bufdir er 13. desember. Lag, foreiningar og andre kan søke pengar til opne møteplassar for barn  og unge.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har no ute ei tilskotsordning til barn og unge i alderen 10 til 20 år, utsette ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Tilskotsordninga er meint å stimulere til etablering og utvikling, snarare enn å gi driftstilskot. 

Ein kan søke om støtte til tiltak/prosjekt som vidareutvikler eller etablerer opne og inkluderande møteplassar for målgruppa. Støtte gjennom tilskotsordninga er i utgangspunktet avgrensa til tre år og det er krav om ein konkret plan for vidareføring for tiltak som mottek støtte.

Sjå meir om tilskotsordninga og søk inne på Bufdir sin nettside innan 13. desember.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119