Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Enig om Spjelkavik ungdomsskole

Spjelkavik ungdomsskoleMandag 21 oktober inngikk Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE), prosjekteringsgruppen og deres forsikringsselskap, forlik etter gjennomført rettsmekling.


I forbindelse med byggingen av Spjelkavik ungdomsskole ble arbeidsplassene til de ansatte etter gjennomført tilsyn i 2017, ikke godkjent av Arbeidstilsynet. ÅKE rettet krav til prosjekteringsgruppen om å rette avviket. Prosjekteringsgruppen, bestående av Fortunen arkitektur med flere, har bidratt til ny løsning som er blitt godkjent, men har vært uenige om ansvaret for feilen.

- ÅKE er fornøyd med at man har blitt enige etter en langvarig tvist, og at man endelig kan se seg ferdige med saken og prosjektet, sier daglig leder Bjørnar Helland.

Gjennom rettsmekling har partene blitt enige om å forlike saken der ÅKE tilkjennes en erstatning på 1,9 millioner kroner. Prosjekteringsgruppen mottar 245.000 som betaling for allerede fakturerte timer knyttet til utbedringene, og som inkluderer godkjente tilleggsarbeider i forbindelse med ombyggingen.

Arbeidsplassene utbedret

Saken har medført at ÅKE nå har bygget om arbeidsplassene etter å ha mottatt godkjenning fra Arbeidstilsynet på ny løsning.

Innflyttingen i lokalene skjer i slutten av denne uken og vil være klare til bruk fra neste uke.
For lærerne betyr dette blant annet at de har fått en større grad av soneinndeling av arbeidsplassene, etablering av stillerom, bredere pulter og i tillegg hev/senk løsning for de 54 arbeidsplassene. I tillegg har ÅKE bestilt bedret lydisolering av avdelingslederkontorene og elektronisk adgangskontroll.

Godt samarbeid

Arbeidstakerne på skolen har medvirket positivt til å oppnå en godkjent løsning, og ÅKE vil berømme de for et godt samarbeid gjennom hele prosessen. 

Skolen har vært i bruk siden 2015, og endelig ser det ut til at ÅKE kan motta ferdigattest.
Det betyr også at de vil legge frem prosjektet for endelig sluttgodkjenning til byggekomiteen, styret og bystyret/kommunestyret.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119