Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Endring i avlesing av vassmålar

Drikkevann web

På grunn av kommunesamanslåinga, vil avlesinga av vassmålarar for 2019 vere i januar i staden for i november.

Dette gjeld alle innbyggarane i nye Ålesund kommune. Det vil difor ikkje bli sendt ut avlesingskort før i januar 2020 og avrekninga for vassmålarane blir gjort i løpet av dei tre første månadane av året.

Ein vassmålar måler vassforbruket. I løpet av eitt år betalar ein kunde et akontobeløp som tilsvarer den mengden vatn kunden brukte året før. På slutten av året blir vassmålaren lest av og faktisk forbruk blir rekna mot det beløpet som er betalt akonto.

Mange private og alle bedrifter har vassmålar. Det er om lag 8 000 vassmålarar i nye Ålesund.

Beklager ulempene dette medfører.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119