Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Bystyret behandler rehabilitering av Kolvikbakken

Bystyret foto Marit Brunstad

Bystyret møtes 29. august og blant sakene er status i sak om rehabilitering av Kolvikbakken ungdomsskole og lokalisering for alternativt vannbehandlingsanlegg. Møtet starter kl. 17.00 og sendes på web-tv.

 

Dette er blant sakene som skal opp:

Alternativ vannforsyning

Alternativ vannforsyning har blitt behandlet flere ganger tidligere av formannskapet og bystyret, og handler om plassering av et nytt vannbehandlingsanlegg som kommunen må ha.

Under bystyrebehandlingen 27. september 2018 ble det besluttet å ikke jobbe videre med et alternativ på Fremmerholen og heller gjøre en ny utredning av Rødset-alternativet og Brusdalsvegen 208. Da formannskapet behandlet saken gikk de inn for alternativet med lokalisering i Brusdalsvegen 208.

Før behandling av saken vil saksbehandler Sverre M. Havig gi en muntlig presentasjon.

Les mer om alternativene i saksfremlegget her.

Rehabilitering av kolvikbakken ungdomsskole

I saken blir den gjort en orientering om status og fremdrift rundt rehabiliteringen av Kolvikbakken ungdomsskole, samt klargjøring av mandat til valg av byggemetode. Les mer i saksfremlegget.

 

Kjøp av idrettsanlegget til Sif/Hessa idrettslag

Idrettslaget har leid hjemmebanen sin, «Siffen», av lokale grunneiere i en årrekke. Da avtalen i fjor skulle fornyes, ville grunneierne selge området og ikke lenger leie ut.

Idrettslaget har ikke nok midler til å kjøpe anlegget og spurte derfor kommunen om hjelp, hvor det  over tid har blitt forhandlet med grunneierne. I formannskapets møte gikk de inn for å kjøpe anlegget.

Les mer i saksfremlegget her inne på vår side.

Blant andre saker nevner vi: 

  • innbyggerinitiativ - bevar Jugendstilen
  • Lovlighetskontroll Bypakken
  • Tilstandsrapport skoleåret 2018-2019

 

Se møtet på web-tv - finn saksdokument

 

 

Alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk – Møteplan – Bystyret og møtedato. Møtet blir sendt direkte på web-tv fra klokken 17.00. 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119