Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 20. august

Formannskapet foto MaritBrunstadUtlånsordning for elsykler og kjøp av idrettsanlegget "Siffen" skal behandles politisk. Ellers på saklista står alternativ vannforsyning og innbyggertorg. Følg møtet live fra kl. 09.30.

Du kan følge møtet live i vår direktesendte WEB-TV fra kl. 09.30:

https://video.alesund.kommune.no/no/broadcast/113

Møtet er i formannskapssalen og er åpent for publikum.

Dette er sakene som skal behandles

Elsykkelbibliotek i Ålesund

I handlings- og økonomiplanen for 2019 - 2022 og for budsjettet i år, vedtok bystyret å sette av 500 000 kroner i en støtteordning til privatpersoner som kjøper seg elsykler. Nå ønsker kommunen å omdisponere midlene til å bli et elsykkelbibliotek - hvor alle kan låne elsykler.

Elsykler blir gjennom en slik ordning mer tilgjengelige og synlig. Dette utelukker ikke en tilskuddsordning på sikt. Ordningen er tenkt å ha utlånssted på bibliotekene i Ålesund, sentrum og Moa. 

En utlånsordning for elsykkel kan inngå i Nye Ålesund sin satsting på Smart City.

Les mer om saksfremlegget for en utlånsordning her på vår nettside.

Kjøp av idrettsanlegget til Sif/Hessa idrettslag

Idrettslaget har leid hjemmebanen sin, «Siffen», av lokale grunneiere i en årrekke. Da avtalen i fjor skulle fornyes, ville grunneierne selge området og ikke lenger leie ut.

Idrettslaget har ikke nok midler til å kjøpe anlegget og spurte derfor kommunen om hjelp, hvor det  over tid har blitt forhandlet med grunneierne.

Formannskapet skal nå behandle et kjøp av anlegget og en festeavtale med idrettslaget på 50 år.

Les mer i saksfremlegget her inne på vår side.

Lokal arbeidsgruppe for innbyggertorg i ny kommune

Gjennom vinteren har det blitt arbeidet med å lande organisasjonsplaner og lokalisering av tjenester for den nye kommunen.

Innbyggertorget er organisert i kommunalormådet Kultur og medborgerskap og per i dag er man i sluttfasen med å innplassere medarbeiderne. For at man videre skal kunne utvikle innbyggertorga vil det fremover opprettes en arbeidsgruppe for hver kommunedel som skal gi forslag til hvordan hver av de fem torga skal utformes og hvilke rolle det bør ha i lokalsamfunnet.

Formannskapet skal nå oppnevne politiske deltakere og "lokale ildsjeler" som kan bidra inn i arbeidsgruppen for innbyggertorget som skal ligge i Ålesund.

Les mer om saken i saksfremlegget her.

Alternativ vannforsyning

Alternativ vannforsyning har blitt behandlet flere ganger tidligere av formannskapet og bystyret.

Under bystyrebehandlingen 27. september 2018 ble det besluttet å ikke jobbe videre med et alternativ på Fremmerholen og heller gjøre en ny utredning av Rødset-alternativet og Brusdalsvegen 208.

Før behandling av saken vil saksbehandler Sverre M. Havig gi en muntlig presentasjon.

Les mer om alternativene i saksfremlegget her.

Mer informasjon

Alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk – Møteplan – Formannskapet og dagens dato.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119