Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vil skrive "Lille" på stedsnavn

Lillevannet mot skiheisa

Flere stedsnavn som mange omtaler som "Lille" er egentlig registrert i Kartverket som "Litle". Det ønsker vi nå å få rettet opp.

Ålesund kommune ønsker avklaring på skrivemåten for forleddet Lille/Litle benyttet i offisielle navn i kommunen. Statens kartverk har derfor reist navnesak.Saken gjelder tretten navn i kommunen der forstavelsen Litle er brukt som offisiell skrivemåte. Kommunen ønsker den offisielle skrivemåten Lille.

 Dette er stedene det gjelder

Registrert navn    

Navneforslag

Navnetype    

Sted

Litlenakken

Lillenakken

Ås

Emblem (Østrem)

Litlegjerdstigen

Lillegjerdstigen

Li (Sti?)

Ellingsøya (Nes)

Litleprikken

Lilleprikken/Lilleprikka    

Båe

Bogneset

Litlevatnet

Lillevatnet

Tjern

Blindheim

Litlevatnet

Lillevatnet

Tjern

Spjelkavik

Litleholmen/
Nørveholmen

Lilleholmen

Holme

Nørvevika

Litleborgund

Lilleborgund

Holme

Borgundgavelen

Litle Kalven

Lille Kalven

Holme

I Ellingsøyfjorden

Litlekalvøya

Lille Kalvøya

Holme

I Ellingsøyfjorden

Litlekalvøya

Lille Kalvøya

Gårdsbruk

I Ellingsøyfjorden

Litlevika

Lillevika/Lillevik

Gårdsbruk

Hessa (Olsvika)

Litlestølen

Lillestølen

Gårdsbruk

Spjelkavik (Vasstranda)

Litle Nørve

Lille Nørve

Gårdsbruk

Nørve (Volsdalen)

I følge lov om stedsnavn §4 er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp når en skal normere stedsnavn.

Høring

Statens kartverk har vedtaksrett for slike navnesaker. Kommunen, berørte eiere og evt. festere samt lokale organisasjoner har rett til å uttale seg før vedtak blir gjort.

Ålesund kommune vil samordne lokale høringsuttalelser og avgi en samlet uttale til Stedsnavntjenesten og Statens kartverk. Gi uttalelse på en av følgende måter:

  • Fyll ut dette skjemaet for e-høring
  • Med post til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund
  • På e-post til 

Frist: 31.august 2019.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119