Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Oppstart for barnehager og SFO

Velkommen skrevet med kritt på asfaltVelkommen til alle som skal begynne i barnehage og på SFO. 1. august er semesterstart for kommunens barnehager og skoler.

Barnehageåret starter 1. august. SFO-året begynner også da, men på enkelte skoler har SFO planleggingsdag og åpner dørene først 2. august.

Informasjon om rutiner omkring oppstart formidles direkte fra barnehagen, skolen/SFO og til foresatte.

Åpningstider

Barnas oppholdstid i barnehagen og på SFO er maks 9 timer pr. dag.

  • Barnehagene er åpne fra kl. 0700 – 1700 alle virkedager.
  • Skolefritidsordningen åpner kl. 07.15 og stenger kl. 16.45

Både barnehagene og SFO har fem planleggingsdager i året. I tillegg holder de stengt på jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag holdes det åpent til kl. 12.00. Om sommeren er barnehagene stengt i tre uker i juli, mens SFO er stengt hele juli.

Her kan du se skoleruta, som viser oversikt over skolens ferier og felles planleggingsdager.

Tjenestene

Innholdet i tilbudet ved barnehagene og SFO konkretiseres i årsplaner som deles ut ved oppstart. Barnehagenes årsplaner kan lastes ned fra barnehagenes nettsider.

Mer informasjon om barnehagene:

Mer informasjon om SFO:

Dialog

En del SFO bruker nettløsningen Direkte SFO til å a digital dialog med foresatte. Informasjon om bruk og pålogging gis fra SFO.

En del SFO har også egne Facebook-sider:

Nettsider

Kommunens barnehager:

Kommunens skoler:

 

Vel møtt!

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119