Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Gebyrforskrift på høyring

Menn som jobber med vann og avløp. Foto Marit Brunstad

Gebyrforskrift for feiing, vatn, avløp, reguleringsplan, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering for nye Ålesund er no ute på høyring med frist 1.9.2019.

 Fellesnemnda legg ut ei gebyrforskrift på høyring med høyringsfrist 1.9.2019. Dette gjelder gebyr for:
•    feiing og tilsyn med fyringsanlegg
•    vatn og avløp
•    reguleringsplan
•    bygge- og delesaksbehandling
•    oppmåling og eierseksjonering

Forskriftene inneheld ikkje gebyrsatsar, men viser korleis gebyra er bygd opp og skal utreknast. Administrasjonen har gjennom sitt arbeid med dette lagt til grunn at det blir eitt gebyrområde slik at det vert like gebyr for tenestene i heile den nye kommunen.

Klikk her for å lese og sjå dokumenta som er til høyring

Vil du si di meining?

Høyringsfristen er 1.9.2019 og du kan si di meining om gebyrforskrifta ved å sende til per post til Nye Ålesund, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller digitalt på e-post til .

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119