Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kommunen har feilaktig innført gebyr

Foto av Ålesund rådhus

I 2018 og 2019 har Ålesund kommune avkrevd totalt 330 400 kroner i gebyr for nedgravde oljetanker. Dette viser seg å være feil tolkning av en hjemmel i forurensningsloven, og kommunen skal nå gjøre opp for seg.

 

I 2017 trådte en lokal forskrift i kraft for Ålesund kommune som blant annet fastsatte årsgebyr og saksbehandlingsgebyr for nedgravde oljetanker. Forskriften sier også noe om saksbehandlingsgebyr for å behandle dispensasjoner om bålbrenning.

Kommunen brukte hjemmel i forurensningslovens § 52 a for å fastsette dette. Miljødirektoratet har nå i en tilbakemelding fra 11.06.2019 uttalt:

"Kommunen kan ikke fastsette forskrift om gebyr med hjemmel direkte i forurensningsloven § 52a.»

Det betyr at Ålesund kommunes lokale gebyrforskrift vedrørende det som omhandler nedgravde oljetanker og bålbrenning ikke kan benyttes, og at kommunen har tatt feilaktig betalt.

Kommunalsjef Ronny Frekhaug- Det er sterkt beklagelig at vi feilaktig har tatt gebyr for nedgravde oljetanker og bålbrenning. Dette handler om tolkning av lovverket, og den kommunale forskriften er ikke korrekt etter kommunens myndighet til å fastsette gebyr. Dette blir umiddelbart ryddet opp i, og alle berørte innbyggere vil få tilbake de pengene kommunen skylder dem, sier kommunalsjef for miljø og byutvikling, Ronny Frekhaug.

 

 

Har avkrevd 330 400 kroner for nedgravde oljetanker

Selv om den lokale gebyrforskriften ble gjeldende fra 2017, ble det ikke innført gebyr for nedgravde oljetanker før i 2018. For årene 2018-2019 har det totalt blitt fakturert for 330 400 kroner brutto. Fra 01.01.2020 trer det i kraft et forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming, og antall aktive oljetanker er per i dag redusert til ca. 170 stk i Ålesund kommune.

Gebyr for behandling av søknader om bålbrenning

Kommunen har brukt samme paragraf i forurensningsloven til å fastsette gebyr for saksbehandling av dispensasjonssøknader for bålbrenning. For årene 2017-2019 er det snakk om 7 stk gebyr på totalt 4 500 kroner. Dette vil også bli tilbakebetalt og kommunen stopper innkrevingen umiddelbart.

Slik vil tilbakebetalingen skje!

Ålesund kommune har gått gjennom alle registrerte innbetalinger vedrørende årsgebyr for nedgravde oljetanker. De det gjelder vil ved neste faktura for kommunale avgifter få en tilsvarende reduksjon på fakturaen. Neste utsending av kommunale avgifter er i august 2019.
Det vil bli sendt ut egne kreditnota til de som har betalt saksbehandlingsgebyr for nedgravde oljetanker og dispensasjonssøknader om bålbrenning.

Må endre lokal forskrift

Ålesund kommune har umiddelbart stoppet innkreving av gebyr på nedgravde oljetanker og søknader om dispensasjon for bålbrenning. Gebyrforskriften vil nå bli endret.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119