Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Har du et kulturprosjekt?

Mann danser på hendene på en sceneVi vil gjerne stimulere til den frie delen av kunst- og kulturlivet og har derfor et kulturfond som du kan søke midler av. Fristen er 1. august.

Foto: Michael Afonso / Unsplash

Privatpersoner, organisasjoner og institusjoner kan søke tilskudd fra fondet innenfor områdene:

  • Litteratur og tidsskrift
  • Musikk
  • Billedkunst og kunsthånderk
  • Scenekunst
  • Kulturvern
  • Barne- og ungdomskultur
  • Kunst og ny teknologi
  • Rom for kunst/andre formål.

Det kan bare søkes til et prosjekt eller enkelttiltak, og dessverre ikke festival eller drift.

Les mer om kulturfondet vårt og søk digitalt innen 1. august.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119