Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Vil du kjøpe en miljøstasjon?

Miljostasjon1

Innbyggerne i Ålesund nå har fått dunk for glass- og metallemballasje og nå skal 10 miljøstasjoner fjernes. Vil du kjøpe en miljøstasjon? 

 

I første omgang gjelder dette 10 returpunkt, men ytterligere 5 stykker skal fases ut før nyttår. I utgangspunktet er minstepris satt til kr. 20.000,- for hvert av husene (standard stasjon).

Mål grunnflate: 3,6 meter x 4,4 meter, standard stasjon.  (Returpunktet på Moa ved skateparken er større, se foto nederst.)

Interesse kan meldes til:

Tlf: 70162742/ 91156432

Frist:
Tilbakemelding ønskes så snart som mulig og tildeling vil skje fortløpende etter 23. juni 2019. Kommunale virksomheter vil bli prioritert i tildelingen.

Ellers vil tildelingen bli prioritert etter hva som blir økonomisk mest gunstig for kommunen, inkludert hensynet til kostnader med flytting av hus/ rehabilitering av tomt.

Miljøstasjonen på Moa:

Miljostasjon2

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119