Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kartlegg naturtyper på Ellingsøya

Naturtyper EllingsøyaKartleggingen er ei langsiktig, nasjonal satsing som Stortinget vedtok i 2015 for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Grunneiere vil få eget brev. 

Miljødirektoratet har gitt i oppdrag å kartlegge naturtyper på nordvestre del av Ellingsøya, som ett av mange områder over hele landet. Områdene ble valgt ut etter innspill fra fylkesmennene, og vil bli kartlagt i løpet av sommeren.

På hjemmesiden til fylkesmannen kan du lese mer om hvorfor og hvordan naturtyper kartlegges. Grunneierne vil få eget brev med opplysninger om kartleggingen fra fylkesmannen.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119