Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Økte midler til bibliotek og kulturfond

Formannskapet klubbe marit brunstad

Formannskapet tilrår til bystyret at mindreforbruket fra 2018 skal gi 2 millioner inn på kommunens kulturfond og 400.000 til nye innkjøp til biblioteket. Endelig vedtak gjøres i bystyret.

 

Dette var blant sakenene på møtet 11. juni:

Årsmelding og årsregnskap

Ålesund kommunes driftsregnskap for 2018 viser et mindreforbruk på 20 mill. kroner. Formannskapet foreslår til bystyret å bruke midlene fra mindreforbruket til dette:

  • Avsetning til disposisjonsfond - 17 mill. kroner
  • Styring av ergoterapauttjenesten med 0,4 mill. kroner
  • Styrking av formannskapets reservepost med 0,2 mill. kroner
  • 2 mill. kroner til kulturfondet
  • 0,4 mill kroner til anskaffelser på biblioteket.

 

Digital årsmelding

For andre år på rad er Ålesund kommunes årsmelding for 2018 heldigital. Formannskapet godkjente årsmeldingen og bemerket at den var både innholdsrik og gav god informasjon til politikerne og innbyggerne i Ålesund. Endelig behandling er i bystyrets møte før sommeren.

 

Seremonirom på Avholdshjemmet

Ålesund kommune har inngått avtale med aalesunds Avholdslag - Edru livsstil om leie av lokaler til seremonirom på Avholdshjemmet i Ålesund sentrum. Seremonirommet skal kunne brukes til gravferder for personer som ikke har tilgang til lokaler. Fra og med 01.01.2018 har kommunen også ansavret for borgerlige vielser og kommunen må ta høyde for at seremonirommet også kan brukes til dette.

Seremonirommet skal sikre at brukere av gravferder og vigsler får tilgang til et gratis kommunalt lokale. Ved behov kan seremonirommet, som er livsynsnøytralt, også kunne brukes til offentlige minnesmarkeringer i forbindelse med ulykker, tragiske hendelser og katastrofer. Det ble i formannskapet lagt frem et kostnadsoverslag og formannskapet bevilget 530 000,- til ferdigstillelse som skal gå til blant annet, stoler, bord og gulvskjerm, lydutstyr og keyboard, teleslynge og scene, talerstol. Det skal også utarbeides en standardavtale til bruk ved utleie av lokalet og en prisliste til andre formål enn begravelse og vigsel. Saka skal endelig behandles i bystyret.

 

Se opptak fra møtet

 

 

Mer informasjon

Alle saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside under Politikk – Møteplan – Formannskapet og dagens dato.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119