Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Flertall i sak om Bypakke Ålesund

Formannskapsmote 28.mai foto web

Bypakke Ålesund fikk flertall med 7 mot 5 stemmer i Ålesund formannskap i dagens møte 28. mai. Dermed sendes saken videre til bystyret for endelig lokalpolitisk behandling 6. mai.

De viktigste trafikk- og bymiljøprosjektene i Ålesund er nå samlet i en bypakke som var til endelig lokalpolitisk behandling i formannskapet 28. mai. Prosjektporteføljen har ei samlet økonomisk ramme på om lag 6,9 mrd. kroner, inkludert etablering av bomstasjoner. 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer, samt et tilleggsforslag fra Anders Lindbeck ble også vedtatt som lyder slik:

"Bystyret understreker at nullvekstmålet og målet om 50% klimakutt innen 2030 fortsatt er gjeldende. Tiltakene i bypakken vil ikke føre til Ålesund når målene mer miljøvennlig transport og vesentlige klimakutt. Bypakken vil være et av flere tiltak for å nå gjeldende klimamål. Bystyret understreker nødvendigheten av at det parallelt med realiseringen med bypakken innføres nødvendige tiltak for å nå klimamålene.

Bystyret ber rådmann legge frem sak for bystyret i løpet av 2020 hvor det redegjøres for hvilke tiltak som må komme i tillegg til bypakken for å endre reisevaner og nå vedtatte måltall for andel kollektivreiser, sykkel og gange."

 

Hva betyr Bypakke Ålesund for deg?

Vi har laget en stor nyhetssak som gir deg all informasjon du trenger om Bypakke Ålesund og hva den betyr for deg. Her er det også et interaktivt kart som viser tiltak og mulige plasseringer for bomstasjoner.

Saka behandles i formannskapet 28. mai, og bystyret 6. juni. Videre skal saka opp i fylkestinget 16. og 17. juni. Deretter venter kvalitetssikring hos Vegdirektoratet før målet er stortingsbehandling av bompengeproposisjonen våren eller høsten 2020.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119