Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Studentmelding behandles i formannskapet

Formannskapet klubbe, foto Marit Brunstad

Formannskapet møtes tirsdag 7. mai og på agendaen står generalforsamling i Ålesund parkering og presentasjoner ved Alegi Eiendom. På sakslista står blant annet studentmelding for 2019. Se møtet på web-tv!

 
Møtet starter kl. 09.30 i formannskapssalen og det er åpent for publikum. Møtet blir sendt direkte på web-tv.


Generalforsamling og presentasjoner

Før ordinært formannskapsmøte skal det være generalforsamling i Ålesund parkering. Etter generalforsmalingen blir det presentasjon av løsninger for Forurensing, Utvikling og Renere Fjord ved Alegi Eiendom AS, ved Albert Aarøe.

 

Dette er blant sakene på dagens møte:

Studentmelding 2019


I januar 2016 ble Ålesund universitetsby gjennom fusjonen mellom høgskolene i Ålesund, Gjøvik, Sør-Trøndelag og Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet (NTNU). Ålesund ble da en del av Norges største universitet, med til sammen 40 000 studenter og 6 900 årsverk. Ved NTNU i Ålesund er det ca. 2 500 studenter. I tillegg har Ålesund ca. 4000 elever i videregående skoler, folkehøyskoler,kunstfagskole og fagskolen.

Statusen som universitetsby åpner mange spennende muligheter og utviklingsperspektiv både for lokalsamfunn og næringsliv i hele regionen. Samtidig gir det kommunen som vertskommune et
særskilt ansvar som må ivaretas. Vertskapsrollen omfatter blant annet å bidra til at studentene har gode velferds- og helsetjenester, botilbud, kollektivtilbud, kultur- og fritidstilbud, studentboliger og barnehagetilbud. Videre er byutvikling og utvikling av campus sentralt for å være attraktiv for dagens og framtidens studenter. Kommunen er også sentral i å bidra til å knytte studenter og arbeids- og næringsliv tettere sammen både for å bidra til kvalitet i studieforløpet og for å øke sannsynligheten for at studenter velger å bli i regionen etter studiene.

Godt vertskap for studenter

Rådmannen mener at det er gjort et godt arbeid med utarbeidingen av Plan for utvikling av Ålesund som universitets- og studentby. Med de anbefalinger, mål, strategier og tiltak som er beskrevet i planen mener rådmannen at bystyret vil kunne fastsette retningen for arbeidet med å gjøre kommunen til et godt vertskap for studenter.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra NTNU, Studentsamskipnaden (Sit), Ålesund sentrumsforening og Ålesund kommune.

Medvirkning

Studenter fra NTNU ble invitert inn til en workshop i Bystyresalen 5.november 2018, der de ble utfordret til å komme med innspill til meldingen. Utkast til Studentmelding 2019 ble sendt på høring den 14.12.18 med høringsfrist 08.02.19. Høringsfristen ble utvidet til 08.03.19.

 

På dagens saksliste står også Hovedplan for vannforsyning og avløpshåndtering 2019-2029 på sakslista.

 

Sakspapirer og web-tv

 

Du finner sakspapirene til møtet i vår innsynsløsning. Møtet blir sendt direkte på web-tv.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119