Utbyggingsavtalar til høyring

Utbyggingsavtale Vegsundvågen

Vegusnvåg AS og Ålesund kommune skal inngå ein utbyggingsavtale i høve opparbeiding og overtaking av tekniske anlegg for veg, vatn og avløp i samband med utbygging av felt B1 og B2 innanfor reguleringsplan for Vegsundvågen  gnr. 15 bnr. 6 m.fl. (PLANID 2018007626)

Dokument i saka

Merknader til høyringa

Spørsmål, innspel og merknadar til reguleringsplanarbeidet kan sendast slik:

Eventuelle merknader sendes til Ålesund kommune på en av følgende måter:

Merk e-posten eller brevet med Utbyggingsavtale Vegsundvågen.

Ansvarlig for høyringa: Verksemd vatn og avløp, avdeling prosjektering og utbygging

 

Høringsfrist: 17.02.20 

Til toppen