Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Reglement til høyring

Forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad - høyring

Ålesund kommunestyre har vedtatt å sende forslag til «Forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester» på høyring.

Dersom du har innspel til forskrifta vil vi gjerne høyre frå deg.

Dokument i saka

Politisk sak om forskrifta. (PDF, 416 kB)

Forslag til ny forskrift. (PDF, 750 kB)

Juridisk vurdering av eit av innspela som Eldrerådet hadde til forskrifta då den vart politisk behandla. (PDF, 203 kB)

Merknader til høyringa

Spørsmål, innspel og merknadar til saka kan sendast slik:

Eventuelle merknader til forskrifta kan sendast til Ålesund kommune på ein av følgande måtar:

Merk e-posten eller brevet med høyring – forskrift om rett til sjukeheimsplass.

Ansvarlig for høyringa: Kommunalområde Helse og omsorg, v/Bonesmo

Høringsfrist: 5. november 2020

Til toppen