Reglement til høyring

Det er no anledning til å gi uttale om kven som skal få økonomisk kulturstøtte i kommunen vår. Høyringsfristen er 15. januar. 

Til toppen