Reglement til høyring

Stab helse og velferd har forslag om ei ny forskrift om opningstider for serverings- sals- og skjenkestader som skal gjelde for heile Ålesund kommune, og foreslår at gamle lokale regelverk på området samstundes opphevast.

Til toppen