Reglement til høyring

Forslag til nye politivedtekter for Ålesund kommune er nå ute til høyring. Frist for å komme med merknader er 12. august 2021. 

  • Lokal forskrift om folkevalde sine rettar til godtgjersle og velferdsgode i Ålesund kommune
  • Reglement for folkevalde sine arbeidsvilkår
  • Reglement for folkevalde organ

Frist for innspel: 17.05.2021

Til toppen