Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Reglement til høyring

Ålesund kommune har utarbeidd forslag til ny lokal forskrift om gebyr for private planar, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering gjeldande frå 01.01.2021. Endringane gjeld spesielt for arbeid etter matrikkellova i vintersesong. Høyringsfrist er 7. oktober. 

Ålesund kommune har utarbeidd forslag til ny lokal forskrift om hushaldsavfall og slam gjeldande frå 01.01.2021. Forskrifta omfattar handtering av og gebyr for hushaldsavfall og slam frå mindre reinseinnretningar, til dømes slamavskiljarar og tette tankar. 

Ålesund kommune har utarbeidd forslag til ny lokal forskrift om vass- og avløpsgebyr gjeldande frå 01.01.2021. Føremålet med forskrift om vass- og avløpsgebyr er å gi føresegner om utrekning og innbetaling av gebyr som abonnentane skal betale for vass- og avløpstenestene til kommunen.

Ålesund kommunestyre har vedtatt å sende forslag til «Forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester» på høyring.

Til toppen