Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kunngjering av areal- og reguleringsplanar

Melding om vedtak - mindre reguleringsendring for Åregjerdet 2 - gbnr. 51/249

Gbnr. 51/249  inneheld i dag ein tomannsbustad, denne er planlagt riven og skal erstattast med to stykk tomannsbustadar, slik det er vist i illustrasjonsplanen. Klagefrist: 04.06.2020.

Klikk for stort bilde  
Verksemdleiar for Plan, byggesak og geodata har vedtatt ei mindre endring for Åregjerdet 2 - gbnr. 51/249 innafor reguleringsplan for Spjelkavik del 2. Endringa er vist på plankart og føresegner datert 30.08.2019, sist revidert 28.01.2020 (rev. A).

Dokument i saka

 


Naboar og andre aktuelle partar blir underretta i eige brev.Kart og saksdokument er tilgjengeleg på kommunen si heimeside i perioden 13.05- 04.06.2020

Vedtak om eigengodkjenning er eit enkeltvedtak som kan påklagast, jf. plan- og bygningslova (pbl.) § 1-9.

Eventuell klage skal sendast skriftleg til Ålesund kommune innan 04.06.2020.

På grunn av COVID-19 – Koronapandemien er servisetorget førebels stengt.

Eventuell klage skal sendast kan sendast slik:

Klagefrist: 04.06.2020

Ansvarleg for kunngjeringa:  Verksemd for plan, byggesak og geodata
 

Til toppen