Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Information about corona in other languages.

Kommuneplaner til høyring

Kommuneplaner til høyring

Kommuneplan er det viktige overordna styringsdokumentet for Ålesund kommune. Kommuneplanen skal peike ut den langsiktige utviklinga av kommunen og gjeld alle som bur, lever eller arbeider her. Dersom kategorien er tom er det for tiden ingen saker til høring.

Samfunnsdelen i kommuneplanen handlar om korleis vi skal ha det i Ålesund kommune. Fristen for å uttale seg eller kome med innspel til planprogrammet for kommuneplan sin samfunnsdel er torsdag 4.juni 2020.

Til toppen